Hogia Kvalitetssäkrad redovisning - Avstämning

Alla som bedriver affärsverksamhet vet att det är en utmaning i sig att få alla siffror rätt. Vare sig det är varje månad, kvartalsvis eller årsvis så är det mängder av data och transaktioner som ska sammanställas. I och med förslaget om slopad revisionsplikt för de flesta företag så kommer det att ställas ännu högre krav på dig som ekonom.

Med Hogias avstämningsverktyg kan du känna dig extra trygg eftersom du vet att du lämnar ifrån dig korrekta uppgifter till myndigheter, närmsta chef och företagets ledning.

Löpande redovisning

Hogias Redovisning är kärnan i programmet där det löpande grundboksarbetet sker. Det är här all ekonomisk information sammanställs och bearbetas. Läs mer »


Kvalitetssäkring, avstämning och kontroll

När det är dags att kontrollera och kvalitetssäkra redovisningen kan du enkelt navigera runt i bokföringen och du slipper att leta manuellt efter uppgifter på olika ställen. Läs mer »


Enkelt och säkert

Med avstämningsverktyget Kvalitetssäkrad redovisning får du en högre säkerhet och kvaliteten på arbetet ökar genom att den manuella granskningen och felsökningen försvinner. Läs mer »


Rapporter

Det är enkelt att ta fram rapporter i avstämningsverktyget. Exempelvis kan du skapa rapporten "Periodsaldo" för en Resultatenhet eller ett Kostnadsställe periodsaldorapporten omfattar då endast transaktioner och saldon som bokförts på angiven resultatenhet eller kostnadsställe. Frågorna går att spara för framtida avstämningar.