Bokslut & Skatt

Upplev fördelarna med våra integrerade system!

Med Hogia Bokslut får du ett kraftfullt stöd genom hela bokslutsarbetet och du följer alla gällande lagar och rekommendationer. Det är det perfekta verktyget för hela bokslutsarbetet från verifikation och specifikation till en färdig och snygg årsredovisning!

Hogia Skatt är ett komplett deklarationsprogram för alla typer av företag och även för privatpersoner, men ger dig även en bra överblick över det ekonomiska läget i företaget året runt. I skatteprogrammet finns ett omfattande hjälpsystem samt ett informationssystem med aktuell skatteinformation. Fåmansguiden hjälper dig även att hantera de krångliga reglerna kring fåmansföretag och dess delägare.


Använd både Hogia Bokslut och Hogia Skatt!

Det är när du upprättar ditt bokslut för ditt aktiebolag eller handelsbolag som du även gör det egentliga arbetet med din deklaration. Vid bokslutet ska du göra en beräkning av årets skattekostnad och komma fram till om du har en skatteskuld eller skattefordran. Du måste därför bl.a. göra bedömningen om kostnader är avdragsgilla eller ej. Vid bokslutet beräknar du även eventuell fastighetsavgift/-skatt och särskild löneskatt. Du gör kanske avsättningar för att justera ditt resultat.

När du är klar med ditt bokslut i Hogia Bokslut trycker du på verktygsknappen för Hogia Skatt och du får med dig samtliga beräkningar till Skatteprogrammet. Du stämmer av dina deklarationskontroller, gör eventuellt någon komplettering och därefter är deklarationen klar.

Det arbete du lägger ner i Hogia Bokslut behöver inte göras dubbelt om du också har Hogia Skatt.