Produktbild Hogia Skatt

Fakta om Hogia Skatt

Blanketter och beräkningar

I Hogia Skatt finns ett stort antal blanketter, kalkyler och skatteberäkningar. Givetvis finns alla Skatteverkets (SKV:s) deklarationsblanketter men även blanketter för ansökan om anstånd, jämkning av preliminär skatt samt en s k Hogiablanketter för att komplettera deklarationen eller för att göra beräkningar och optimeringar.

Till toppen  Tillbaka  


Hjälpsystem, skatteinformation och skattetips

I Hogia Skatt finns ett mycket omfattande och lättarbetat hjälpsystem som klargör programmets funktioner. Dessutom innehåller programmet en informationsdatabas med en mängd skatteinformation t ex skattetabeller, förmånsvärden, skatteregler och tips. Här finner du också SKV:s Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m m.

Till toppen  Tillbaka  


Import av värden från redovisnings- och bokslutsprogram

Programmet stödjer import av uppgifter från bokföringen till deklarationens räkenskapsschema. Bokföringsuppgifterna kan importeras genom en SIEfil som skapas i bokförings- och bokslutsprogram eller en textfil.

Använder du Hogia Bokslut får du dessutom med dig följande beräkningar och uppgifter:

  • Grunduppgifter
  • Skattemässiga justeringar
  • Särskild löneskatt på pensionskostnader
  • Avkastningsskatt på pensionskostnader
  • Fastighetsskatt
  • Preliminär skatt
  • Periodiseringsfonder inkl. schablonintäkt
  • Moms i inkomstdeklarationen


Till toppen  Tillbaka  


Arbeta med flera deklarationer samtidigt

När du arbetar i Hogia Skatt kan du ha flera deklarationer öppna samtidigt. Detta är en stor fördel för dig när du gör deklarationen för en familj eller för flera delägare i ett bolag.

Du kan enkelt kopiera en eller flera blanketter i en deklaration för att sedan klistra in i en annan. Har du gjort beräkningarna i en deklaration kan du på detta sätt även dra nytta av beräkningarna för andra deklarationer. Ett exempel är när ett par makar avyttrar sin fastighet och har motsvarande blankett K5.Till toppen  Tillbaka  


Deklarationskontroll

Hogia Skatt kontrollerar dina deklarationer med hjälp av en inbyggd deklarationskontroll som hjälper dig att rätta till misstag och gör dig uppmärksam på eventuellt missade avdrag! Du får en kvalitetssäkring av ditt arbete.

Till toppen  Tillbaka  


Fåmansföretagsmodul med fåmansguide

Denna modul gör det enklare att hantera de krångliga reglerna kring fåmansföretag och dess delägare.

Till toppen  Tillbaka  


Deklarationsöversikt

Deklarationsöversikten är en unik funktion som bara finns i Hogias skatteprogram. Den ger dig en sammanfattad information om deklaranten och deklarationen. Deklarationsöversikten ger dig ett oerhört stöd vid din analys av deklarationen utan att du behöver bläddra bland papper eller gå in i deklarationsfilens blanketter.

Till toppen  Tillbaka  


Funktionen egna dokument

Låt Hogia Skatt samla all dokumentation kring deklarationen och hjälpa dig med strukturen bland dina dokument. Du når sedan alla dokumenten direkt ifrån deklarationsfilen oavsett om det gäller Word, Excel eller PDF.

Till toppen  Tillbaka  


Klientdatabas

För den som har många deklarationer att hålla reda på, ger Klientdatabasen en utmärkt överblick. Du får reda på filnamn, fullständigt namn, deklarationens status, hur och när den lämnades in, vem som upprättat deklarationen etc.

Till toppen  Tillbaka  


Elektronisk skattedeklaration

Med Hogia Skatt lämnar du lätt s k elektronisk skattedeklaration (eSKD) för moms, arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Pappershanteringen försvinner och risken för felaktigheter i din skattedeklaration minimeras.

Till toppen  Tillbaka  


Värdepappershanterare

Hogia Värdepappershanterare gör det möjligt att hantera alla transaktioner med aktier och fonder för fysiska personer. Du ser direkt resultatet av gjorda transaktioner och får en överblick över din portfölj. Uppgifterna kan vid årsskiftet föras över till deklarationsblanketterna.

Till toppen  Tillbaka  


Import av värden från andra skatteprogram

Deklarationer som gjorts i andra skatteprogram kan i allmänhet konverteras till Hogia Skatt. Detta innebär att du kan byta från ett annat skatteprogram till Hogia Skatt utan att behöva lägga in uppgifter på nytt.

Till toppen  Tillbaka