Produktbild Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning

Fakta om Kvalitetssäkrad redovisning

Den ekonomiska utmaningen

Hogia har arbetat med redovisningssystem i mer än 30 år och har mängder av erfarenhet i bagaget. Kvalitetsanalys av redovisning är något som de flesta revisionsbyråer har ägnat sig åt under nästan lika många år – och de har använt analysverktyg från Hogia. Man kan säga att de har hjälpt oss i det omfattande arbetet med att finslipa kvalitetssäkringen, som vi nu gör tillgängligt för alla Sveriges företag. De hittar mängder av felaktigheter i samband med granskning och revision hos sina klienter. Det kan vara felaktig momsredovisning, haltande transaktioner eller hål i verifikationsserier. Med en slopad revisionsplikt kommer felen troligtvis inte att upptäckas förrän det är för sent och det kan stå ditt företag dyrt.

Risken för fel är extra stor under vissa omständigheter. Branschorganisationen FAR/SRS konstaterar att vissa områden i redovisningen kräver större uppmärksamhet. Indikationerna på högre risk kan vara:

  • Stor omsättning av personal på ledande befattningar.
  • Företaget hanterar kontanter i större omfattning.
  • Företagets interna kontroll är bristfällig.
  • Bruttovinsten varierar mycket.


Till toppen  Tillbaka  


Löpande Redovisning

Räkenskapsår
Programmet hanterar obegränsat antal räkenskapsår, vilket innebär att du kan ta fram rapporter och göra jämförelser på valfri data för samtliga år. Du kan ha två räkenskapsår öppna samtidigt för att kunna starta det nya årets bokföring parallellt med bokslutsarbetet. Detta är en stor fördel eftersom stressen på så vis minskar väsentligt vid årsskiftet. Programmet innehåller en fullständig budgetrutin med index, möjlighet att låsa budget och att kopiera budgeten från föregående år. Budgeten kan avse hela företaget eller en resultatenhet och kan läggas upp för både resultat- och balansräkning. Genom att registrera bokslutstransaktioner kan du simulera olika utfall utan att behöva registrera verifikationerna i grundboken. Kvartals- och månadsbokslut skapas snabbt och effektivt.

Kontoplan
För att du enkelt ska komma igång följer BAS-kontoplanen med programmet. Vill du justera kontoplanen eller bygga en egen går det också bra. Kontoplanen är komplett med moms- och SRU koder. Elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration kan göras i samband med momsredovisningen. Momsrapporten i programmet är en exakt kopia av skattedeklarationsblanketten, vilket gör rapporten lätt att tyda och läsa.

Kontering
Återkommande konteringar hanteras med hjälp av något av de många automatkonterings-alternativen. På samma sätt periodiseras kostnader och intäkter med lätthet, t ex hyror. Du kan själv skapa fördelningsmallar för detta. Det finns även en inbyggd konteringshjälp.

Plustecknet kan med fördel användas för repetitioner av olika slag i konteringsarbetet och eftersom du kan ha flera ”fönster” öppna samtidigt kan du enkelt söka fram en verifikation under pågående registrering. Lättaste sättet att spara en verifikation är genom ,(kommatecken) Enter. Varför då... jo för att kommat ligger bredvid Enter på det numeriska tangentbordet, det ger en snabb, effektiv och musfri registrering. Du kan ha i stort sett obegränsat antal verifikationsserier för att möta högt ställda krav på detaljerad uppföljning. För att spara tid finns det sökfunktion på kontospecifikation, nummer, text, belopp och datum och du kan även spåra rättade verifikationer.

Rapportcentralen
Rapportcentralen innehåller ett stort antal rapporter, som t ex balans- och resultatrapport, momsrapport, verifikationslista, behandlingshistorik och kontoutdrag. Rapporterna kan du skriva ut eller skicka via e-post, krypterade om du så vill, i flera olika format bl a txt-, pdf-, rtf- och html-format. Urvalsmöjligheterna är mycket stora och drill-down finns i de flesta rapporter vilket gör att du kan få detaljerad information om underliggande data i en sammanställning.Till toppen  Tillbaka  


Kvalitetssäkring och kontroll

Avstämning
I momsrapporten gör du enkelt en kontroll på att utgående moms är rätt upptagen mot försäljningen. Du får också en kontroll på att redovisat belopp överensstämmer mot betalning. På samma sätt kan du stämma av lönekostnader och personalskatt. Det finns även en periodrapport där du kan stämma av planenliga avskrivningar och få en överblick över att alla automatkonteringar och månatliga händelser kommit med.

Granskning
Du kan välja mellan att ställa några av de standardfrågor som finns i analysen eller att skapa egna frågor med de befintliga frågorna som grund – t ex med dina relevanta Konton, Resultatenheter och Belopp. Flera frågor är anpassade för att kontrollera skatter och avgifter. Om du t ex ställer frågan ”Felaktig ingående moms” kan kvalitetsanalysen hjälpa dig att ta fram alla eventuella transaktioner där momsen inte uppgår till rätt procent av kostnaden. Granskningen görs med ett enda klick.

Felsökning
Med kvalitetssäkrad redovisning kan du dessutom enkelt hitta transaktioner som gett upphov till saknade, dubbla eller haltande verifikationsnummer. Ofta är det svårt att med blotta ögat se vad som har blivit fel i bokföringen. Kvalitetsanalysen söker igenom hela bokföringen för att hitta ovanliga kombinationer, ”onormala” transaktioner och annat som kan tyda på fel. Du får lätt fram eventuella inventarier som felaktigt bokförts som förbrukningsinventarier eller tvärtom.

Till toppen  Tillbaka  


Enkelt och säkert

Med hjälp av Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning skapar du en enhetlig och tydlig process i arbetet med den löpande redovisningen. Den stora vinsten är en högre säkerhet och kvaliteten på arbetet ökar genom att den manuella granskning och felsökningen försvinner. Som ekonom är det oerhört skönt att veta att man har gjort rätt och nu kan du kontrollera materialet med en egen "revisorshatt" innan du lämnar det vidare. Missförstå oss nu inte - revisorshatten i sig betyder inte att det är svårt att göra kvalitetsanalysen. De fördefinierade frågorna är ett fullgott och enkelt stöd för dig som användare. Våra egna ekonomer på Hogia är inga revisorer, men de använder kvalitetsanalysen för att dubbelkolla sig själva och sitt material – och de har alltid en bra maggropskänsla när månadsrapporteringen skall lämnas in.

Till toppen  Tillbaka