Hogia Beslutsstöd  

Hogia Beslutsstöd är ett kraftfullt verktyg för att simulera olika framtidsscenarion. Med det som utgångspunkt skapar du realistiska
budgetar som allteftersom kan följas upp mot verkligt utfall.

Med analysverktyget kan du anpassa rapporter för resultatuppföljning via analyser med data utefter behov och får också en färdig rapport som förklarar ditt företags ekonomiska utfall i text och diagram. Simuleringsdelen i programmet är oslagbart för att du snabbt och enkelt kan simulera utifrån historiska trender och egna antaganden. I programmets budgeteringsdel får du hjälp med budgetering och uppföljning av resultaten.

Analys 
Att arbeta i analysverktyget är effektivt och ger mervärde. Med hjälp av nyckeltal och diagram får du en snabb överblick och en djupare förståelse för företagets utveckling. Du kan också hålla bra koll på ditt företags position i jämförelse med bransch eller specifik konkurrent. I verktyget finns en färdig analysrapport som tydligt förklarar företagets ekonomiska utfall i text och diagram – dessutom finns möjligheten att exportera till Word för egna kommentarer. 

Simulering 
Enkelt och effektivt verktyg för simulering av framtida scenarion.
•  Prognostisera fram utfallet för resten av året som underlag för ledningsgruppen och använd det som utgångspunkt för nästkommande års budget.
Se hur effekterna påverkar resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och utvärdera olika handlingsalternativ.
• 
Med pedagogiska guider får du enkelt en utgångspunkt för fortsatta simuleringar, om så behövs.

Budget 
Med budgetverktyget utgår du från ett simulerat scenario för att ta fram resultat- och likviditetsbudget per månad och balansbudget per år. Budgetera utifrån företagets säsongsvariationer eller fördela budgeten jämnt över året. Bland annat finns följande budgetmöjligheter: 

Likviditetsbudget – som efterfrågas av bank och ledningen, när det komplicerade blir lätt.
•  Resultatbudget per månad.
Resultatbudget jämfört med utfall.
• 
Utfall mot budget ackumulerat och år där du följer upp hittills i år och ser måluppfyllnad.

Integration 
Genom integrationen till Hogia Bokslut får du med dig alla siffror och saldon både historiskt och för det aktuella året. Arbetssättet är väldigt effektivt då dokumentationen är integrerad samt skapas och sparas i Hogias Boksluts mappstruktur. 

Ring oss och beställ eller boka en demo
Du når oss på 0303-667 07 eller via e-post qa@hogia.se
 Fler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

OpenBusiness Årsredovisning »