Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en
årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver
finns i programmet.

Hogia Bokslut är integrerat med Hogias systemlösningar och fungerar även utmärkt ihop med andra ekonomi- och affärssystem. I programmet ingår dessutom Hogia Digital Årsakt, för ett miljövänligt och modernt arbetssätt.

 

LÄTTSTARTAT BOKSLUTSARBETE
Hogia Bokslut fungerar bra med alla ekonomi- och affärssystem på marknaden. Programmet har en tydlig arbetsgång som säkerställer att alla viktiga moment genomförs. Här finns bokslutspecifikationer som ger dig stöd för nödvändiga avstämningar och beräkningar. För att förenkla och kvalitetssäkra ditt arbete finns bokslutskontrollfrågorna men också sambanden som definierar relationer mellan konton och rader. I programmet hittar du blankett- och beräkningsstöd för till exempel skatter, avskrivningar och upplupen löneskatt.

 

DAGS FÖR ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningsmallar – uppdaterade efter gällande lagstiftning och rekommendationer.
Ändringar får automatiskt genomslag i både bokslut och årsredovisning.
Färdiga underlag och dokumentation såsom bilagor, arbetsblad och årsredovisningen överensstämmer med hjälp av sambanden.
Smart dokumentation, kommunikation och arkivering i Digital Årsakt – ett modernt och miljövänligt arbetssätt.

 

INVENTARIEREGISTER MED ANLÄGGNINGAR
Hanterar enkelt dina anläggningstillgångar.
Stödjer K3:s krav på komponentindelning.
Behandlar både bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.
Enkel, löpande uppdatering via SIE-import.

 

KONCERN
Hogia Bokslut med Koncern ger en enkel konsolidering av alla bolag inom en koncern (även utländska dotterbolag), eliminerar koncerninterna mellanhavanden och hanterar minoritetsintressen. Borta är bekymren med avstämningen av likviditeten och det egna kapitalet i koncernen, och ändringar i respektive bolag uppdateras genom en knapptryckning i koncernredovisningen. All dokumentation sparas i form av verifikationslista och huvudbok så att du enkelt kan komma igång med nästa periods konsolidering.

 

INTEGRATION
Hogia Bokslut kan användas fristående men för att optimera ditt arbetssätt finns integration till Hogia Kvalitetsanalys och Hogia Beslutsstöd som enkelt höjer kvaliteten på hela företagets redovisning och förenklar din arbetsdag. Integrationen till Hogia Skatt gör det enkelt att fylla i deklarationen då de skattemässiga huvudspecifikationerna i Hogia Bokslut hänger med in i skatteprogrammet. 

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra bokslut på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.