Hogia Bokslut  

Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en
årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver
finns i programmet.   

Hogia Bokslut är integrerat med Hogias systemlösningar och fungerar även utmärkt ihop med andra ekonomi- och affärssystem. I programmet ingår dessutom Hogia Digital Årsakt, för ett miljövänligt och modernt arbetssätt.

Lättstartat bokslutsarbete
Hogia Bokslut fungerar bra med alla ekonomi- och affärssystem på marknaden. Programmet har en tydlig arbetsgång som säkerställer att alla viktiga moment genomförs. Här finns bokslutspecifikationer som ger dig stöd för nödvändiga avstämningar och beräkningar. För att förenkla och kvalitetssäkra ditt arbete finns bokslutskontrollfrågorna men också sambanden som definierar relationer mellan konton och rader. I programmet hittar du blankett- och beräkningsstöd för till exempel skatter, avskrivningar och upplupen löneskatt.

Dags för årsredovisning 

Årsredovisningsmallar – uppdaterade efter gällande lagstiftning och rekommendationer. 
•  Ändringar får automatiskt genomslag i både bokslut och årsredovisning. 
Färdiga underlag och dokumentation såsom bilagor, arbetsblad och årsredovisningen överensstämmer med hjälp av sambanden.
• 
Smart dokumentation, kommunikation och arkivering i Digital Årsakt – ett modernt och miljövänligt arbetssätt.

Inventarieregister med anläggningar 

Hanterar enkelt dina anläggningstillgångar. 
•  Stödjer K3:s krav på komponentindelning. 
Behandlar både bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.
• 
Enkel, löpande uppdatering via SIE-import.

Koncern 
Hogia Bokslut med Koncern ger en enkel konsolidering av alla bolag inom en koncern (även utländska dotterbolag), eliminerar koncerninterna mellanhavanden och hanterar minoritetsintressen. Borta är bekymren med avstämningen av likviditeten och det egna kapitalet i koncernen, och ändringar i respektive bolag uppdateras genom en knapptryckning i koncernredovisningen. All dokumentation sparas i form av verifikationslista och huvudbok så att du enkelt kan komma igång med nästa periods konsolidering.

Integration 
Hogia Bokslut kan användas fristående men för att optimera ditt arbetssätt finns integration till Hogia Kvalitetsanalys och Hogia Beslutsstöd som enkelt höjer kvaliteten på hela företagets redovisning och förenklar din arbetsdag. Integrationen till Hogia Skatt gör det enkelt att fylla i deklarationen då de skattemässiga huvudspecifikationerna i Hogia Bokslut hänger med in i skatteprogrammet.

Ring oss och beställ eller boka en demo 
Du når oss på 0303-667 07 eller via e-post qa@hogia.se

 Fler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

Hogia Beslutsstöd »

OpenBusiness Årsredovisning »

           

Varför använder inte alla programstöd? 
De som nu för första gången ska göra koncernredovisning kanske inte ännu har vetskapen om vilka alternativ som finns i form av bra programstöd. Och andra ekonomer arbetar enligt vana fortfarande i traditionella kalkylprogram. Dessa är flexibla verktyg där du kan bygga efter eget huvud men de har en del nackdelar; sårbart med självbyggda mallar när du behöver sätta in fler i hur mallen fungerar eller om du behöver utveckla verksamheten. Dessutom måste du fylla i siffror manuellt på flera ställen vilket skapar stora risker för fel. Att arbeta i kalkylprogram innebär också att du inte har stöd för uppdaterade regelverk, utan måste ha full kontroll på egen hand.   

Vilka är fördelarna med att använda programstöd? 
Hogias programstöd är standardiserade och flexibla. De är lätta att installera, passar många typer av verksamheter och är användarvänligt uppbyggda. Programmen uppdateras löpande med nyheter och regler. De fungerar integrerat så saker och ting trillar in på rätt ställe per automatik och du behöver inte ändra manuellt på flera ställen – bara skriva respektive siffra på ett ställe. Tekniken hanterar alla regler och flera koncerner.

Programmet skapar full dokumentation vilket gör det lätt att följa upp, följa med och spåra. Utgångspunkten för elimineringar och ombokningar är specifikationer, vilket blir en bra dokumentation. Du får alltså löpande med dig uppbyggd dokumentation samtidigt som du gör redovisningen. Programmet är flexibelt; lätt att lägga till bolag, lätt att sälja/ta bort bolag, lätt att göra justeringar. Ett stort stöd för dig som gör koncernredovisningen. 

Vad är unikt med just Hogias programstöd? 
Hogia är en trygg och beprövad leverantör av stabila programstöd som dessutom är integrerade med andra stöd och tillsammans bildar ett helhetsflöde. Supporten är kompetent och kunnig inom just din bransch. 

Vilka kritiska delar står man inför i processen med koncernredovisning? 
Jag tror att antingen underskattar man eller så överskattar man arbetsinsatsen som krävs för att upprätta sin koncernredovisning. Hogias konsultationshjälp gör att du snabbt kommer igång med programstödet och vi fungerar som ett stöd hela vägen. För oss är det viktigt att du kan använda programmets fulla potential, att du kan arbeta effektivt med det och på så sätt utveckla din verksamhet. 

Vilka fallgropar ska man se upp med när man gör en koncernredovisning? 
Inget får bli fel i en koncernredovisning och programstödet är intuitivt uppbyggt så att du inte kan missa något. Det finns checkpoints som håller dig på rätt väg och kollar av att du har fått med allt, och dessutom efterkontroller så att inget felaktigt skickas iväg. Det vanligaste felet beror nog oftast på okunskap. Där hjälper programmet till med uppdaterade regler och dylikt, och supporten är gärna ditt bollplank.  

 Henrik Dahlin 
Produktansvarig för Hogia Bokslut
med koncernredovisningFler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

Hogia Beslutsstöd »

OpenBusiness Årsredovisning »