Produktbild Hogia Koncernredovisning Grund

Hogia Koncern

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som upprättar koncernbokslut och vill lära dig hur du kan utnyttja programmets funktioner och finesser på bästa sätt.

Kursinnehåll:

Vi kommer under kursens gång att upprätta en koncernredovisning och i samband med genomgången visa på tips för hur du på bästa sätt nyttjar funktioner och finesser i programmet.

Ur innehållet:

  • Import av koncernbolag till koncernmatris 
  • Koncernmatris och bolagsmatris 
  • Koncernspecifikationer 
  • Justering av obeskattade reserver 
  • Eliminering av minoritetsintresse 
  • Eliminering av interna mellanhavanden 
  • Förvärvsanalys 
  • Eliminering av aktier i dotterbolag 
  • Genomgång av skillnader mellan koncernårsredovisning och "vanlig" årsredovisning

 

PRIS

3000 kr

Datum och tid för utbildning bokar vi i samråd med dig. Kontakta Sandra Jelcic på 0303-666 19.