Hogia Koncernredovisning

Hogia Koncernredovisning är integrerat med Hogia Bokslut och hjälper dig att enkelt skapa en koncernredovisning.

Du behöver bara lägga in uppgifter en gång i programmet. Från första verifikationen i det enskilda koncernbolaget till färdigställandet av koncernårsredovisningen finns det fullständig integration och du har hela tiden full kontroll på vad som görs. Olika kontoplaner hanteras utan konverteringar eftersom det är samma samband som ligger som grund.

Totalintegrerat med Hogia Bokslut

Hogia Koncernredovisning köps som ett komplement till Hogia Bokslut. Allt siffermaterial finns redan i Hogia Bokslut och integrationen mellan programmen gör att en ändring i Hogia Bokslut slår igenom direkt i Hogia Koncernredovisning.
Läs mer om Hogia Bokslut »

Läs mer om: