Hogia Kvalitetsanalys  

För att arbeta riktigt effektivt med redovisning tar du hjälp av Hogia Kvalitetsanalys, ett intelligent sätt att stämma av och kvalitetssäkra den löpande redovisningen.

Hogia Kvalitetsanalys är ett verktyg som säkerställer kvalitativa redovisningar genom automatiserade avstämningar av den löpande bokföringen, utförda kontroller och utsökning av avvikelser. Programmet innehåller dessutom avancerade rapporter.

Avstämning  

Med automatiska avstämningar av bankkonton, skattekonton, reskontror, koncernmellanhavanden, m m arbetar du smart och effektivt. 
•  Du tar enkelt ut avancerade rapporter för avstämning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter.
Verktyget presenterar automatiskt kontrollen av redovisningen bl a att IB och UB stämmer, icke-balanserade, dubbla, saknade eller tomma verifikationer.
• 
Du kommer enkelt åt alla konton, transaktioner och verifikationer – och har dessutom möjlighet att notera och kommentera på alla nivåer.
Spara och dra nytta av dina utförda kontoavstämningar i nästa periods avstämningar.  

Frågor och frågepaket 
För att säkra kvaliteten på redovisningen innehåller verktyget ett stort batteri fördefinierade frågor som du kan anpassa efter ditt bolags förutsättningar. Du kan också skapa helt egna frågor genom att definiera vad du vill att programmet ska söka ut. Hitta dina favoritfrågor och paketera dem för att genom en knapptryckning få ut hela frågepaketet i en sammanställd rapport. 

Rapporter 
I programmet har du många värdefulla rapporter till din hjälp för total kontroll över verksamheten, t ex:

Periodsaldon per kund – håller koll på intäkterna på kundnivå och följer upp missad fakturering,förlorad kund, krediteringar och beroendeposition på större kunder. 
•  Periodsaldon per leverantör – visar alla anlitade leverantörer och kostnader fördelade per månad och projekt. 
Översikt per projekt/resultatenhet – visar vilka projekt som går bra respektive dåligt vilket ger möjlighet att vidta åtgärder i god tid.
• 
Konteringsmönster – hjälper dig hålla koll på företagets konteringsmönster för kunder eller leverantörer och kan säkerställa att den ingående och den utgående momsen är korrekt redovisad.

Hogia Kvalitetsanalys kan användas helt fristående eller som integration med Hogia Bokslut för att underlätta ditt arbetssätt under året och i bokslutsperioder. Om du använder Hogia Beslutsstöd har du möjlighet att från grafiska diagram ta dig direkt in på saldon och transaktioner i Hogia Kvalitetsanalys.

Ring oss och beställ eller boka en demo 
Du når oss på 0303-667 07 eller via e-post qa@hogia.se

 



Fler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

Hogia Beslutsstöd »

OpenBusiness Årsredovisning »