Hogia Skatt  

Med Hogia Skatt upplever du att det svåra och komplicerade blir enkelt och överskådligt. Programmet kallas av många för en pedagogisk pärla tack vare sin lättmanövrerade arbetsgång och användarvänlighet.

Med hjälp av färger navigerar du till rätt blankett, bilaga eller beräkning. Dessutom känner du igen dig i Skatteverkets blanketter – och allteftersom du behöver stöd med beräkningar kan du koppla på Hogias hjälpblanketter.

Deklarera som ett proffs
Programmet är uppbyggt med guider och hjälpsystem som pedagogiskt klargör programmets alla funktioner. För en komplett deklaration med beräkningar och optimeringar finns specialdesignade Hogiablanketter. Du arbetar direkt i blanketter (inklusive Skatteverkets), kalkyler och beräkningar – självklart alltid uppdaterade. I Informationsdatabasen hittar du den skatteinformationen du behöver som skattetabeller, förmånsvärden och skatteregler. Har du upprättat ditt bokslut i Hogia Bokslut är du i princip klar med din deklaration då alla beräkningarna hänger med från bokslutsprogrammet.

Programmet är ett stort stöd i ditt arbete på flera sätt med bland annat ett inbyggt hjälpsystem när och där du behöver. I Informationsdatabasen hittar du mängder med skatteinformation som skattetabeller, förmånsvärden och skatteregler. Programmet fungerar dessutom utmärkt året om för planering, simulering av olika scenarier samt för redovisning av moms och sociala avgifter.

Funktioner för kontroll och översikt 

Jobba parallellt med flera deklarationer samtidigt – t ex för en koncern eller en familj. 
•  Pedagogiskt ”blanketträd” hanterar alla blanketter. 
Deklarationskontrollen hjälper dig att rätta misstag och uppmärksamma missade avdrag.
• 
Deklarationsöversikten visar det viktigaste för bra överblick över hela deklarationen.
•  Fåmansguiden förenklar och förtydligar alla regler kring fåmansföretag och dess delägare. 
•  Programmet samlar all dokumentation kring deklarationen med länkar till PDF-, Exceloch Word-dokument. 
•  Värdepappershanteraren hanterar alla transaktioner med aktier och fonder för fysiska och juridiska personer. 
•  Beräkna dina preliminära debiteringar och skicka in dem för uppdatering till Skatteverket. 

Rätt från början med deklarationsinlämning 
Minimera både den manuella hanteringen och minska pappersflödet med elektronisk hjälp. Filöverföringsguiden genererar SRU-filer och hjälper dig att skicka in dem till Skatteverket. Genom elektronisk inlämning av skattedeklarationer (eSKD) för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt minimerar du både pappershanteringen och risken för felaktigheter även under året.

Integration 
Hogia Skatt kan användas fristående men integrationen till Hogia Bokslut underlättar ditt arbete med deklarationer. Integrationen gör det möjligt att arbeta smartare och mer effektivt, helt enkelt.

Ring oss och beställ eller boka en demo 
Du når oss på 0303-666 42 eller via e-post mailto:qa@hogia.se

 Fler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

Hogia Beslutsstöd »

OpenBusiness Årsredovisning »