Med Hogias nya webbapplikation OpenBusiness Årsredovisning tar du som arbetar med mindre aktiebolag snabbt fram företagets egen årsredovisning.   

Enkelt och säkert 
OpenBusiness Årsredovisning har en intuitiv arbetsgång som är enkel att förstå och hjälper dig att göra rätt. Du arbetar i en mall som följer de fastställda uppställningsformerna för förvaltnings­berättelsen samt för resultat- och balansräkningen. Molnlösningen ger dig frihet att arbeta online från dator eller surfplatta – var du vill och när du vill. Det kan enkelt integreras med alla bokföringsprogram via SIE-fil.

Stödjer regelverket K2 för aktiebolag. 
Guidat tillvägagångssätt eliminerar felrisker.
• 
Automatisk uppdatering, backup och lagring.
Webbaserat – ingen installation.´

så här enkelt fungerar OpenBusiness Årsredovisning
Du skapar räkenskapsår och importerar SIE-filer/hämtar data till de aktuella räkenskapsåren från ditt ekonomisystem.

Svarar på de obligatoriska frågorna och fyller i uppgifter i de fält som är aktuella för ditt aktie­bolag. Beroende på vilka resultat- och balansposter som finns i ditt företag fyller du i de noter som krävs. Du får automatiska kontroller löpande på vad som kvarstår att arbeta med.

När du är klar med arbetet godkänner du årsredovisningen som slutgiltig, en tydlig guide om hur du skickar in din kompletta årsredovisning till Bolagsverket medföljer.

Du får ett bra stöd i OpenBusiness Årsredovisning för att på ett enkelt sätt upprätta din egen årsredovisning – på kort tid och i rätt tid!

Ring oss och beställ eller boka en demo 
Du når oss på 0303-666 42 eller via e-post qa@hogia.se

¹ Som mindre aktiebolag räknas bolag som ej är börsnoterade eller är moderbolag i en större koncern, som ej uppfyller mer än ett av följande kriterier för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (samma kriterier) – 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

 

 

Fler produkter

Hogia Bokslut »   

Hogia Koncernredovisning »

Hogia Inventarieregister för anläggningar »   

Hogia Skatt »

Hogia Skatt i molnet »  

Hogia Värdepappershanterare »

Hogia Kvalitetsanalys »

Hogia Beslutsstöd »