Varför använder inte alla programstöd?

De som nu för första gången ska göra koncernredovisning kanske inte ännu har vetskapen om vilka alternativ som finns i form av bra programstöd. Och andra ekonomer arbetar enligt vana fortfarande i traditionella kalkylprogram. Dessa är flexibla verktyg där du kan bygga efter eget huvud men de har en del nackdelar; sårbart med självbyggda mallar när du behöver sätta in fler i hur mallen fungerar eller om du behöver utveckla verksamheten. Dessutom måste du fylla i siffror manuellt på flera ställen vilket skapar stora risker för fel. Att arbeta i kalkylprogram innebär också att du inte har stöd för uppdaterade regelverk, utan måste ha full kontroll på egen hand.  
 

Vilka är fördelarna med att använda programstöd?

Hogias programstöd är standardiserade och flexibla. De är lätta att installera, passar många typer av verksamheter och är användarvänligt uppbyggda. Programmen uppdateras löpande med nyheter och regler. De fungerar integrerat så saker och ting trillar in på rätt ställe per automatik och du behöver inte ändra manuellt på flera ställen – bara skriva respektive siffra på ett ställe. Tekniken hanterar alla regler och flera koncerner.

Programmet skapar full dokumentation vilket gör det lätt att följa upp, följa med och spåra. Utgångspunkten för elimineringar och ombokningar är specifikationer, vilket blir en bra dokumentation. Du får alltså löpande med dig uppbyggd dokumentation samtidigt som du gör redovisningen. Programmet är flexibelt; lätt att lägga till bolag, lätt att sälja/ta bort bolag, lätt att göra justeringar. Ett stort stöd för dig som gör koncernredovisningen.


Vad är unikt med just Hogias programstöd?

Hogia är en trygg och beprövad leverantör av stabila programstöd som dessutom är integrerade med andra stöd och tillsammans bildar ett helhetsflöde. Supporten är kompetent och kunnig inom just din bransch.


Vilka kritiska delar står man inför i processen med koncernredovisning?

Jag tror att antingen underskattar man eller så överskattar man arbetsinsatsen som krävs för att upprätta sin koncernredovisning. Hogias konsultationshjälp gör att du snabbt kommer igång med programstödet och vi fungerar som ett stöd hela vägen. För oss är det viktigt att du kan använda programmets fulla potential, att du kan arbeta effektivt med det och på så sätt utveckla din verksamhet.


Vilka fallgropar ska man se upp med när man gör en koncernredovisning?

Inget får bli fel i en koncernredovisning och programstödet är intuitivt uppbyggt så att du inte kan missa något. Det finns checkpoints som håller dig på rätt väg och kollar av att du har fått med allt, och dessutom efterkontroller så att inget felaktigt skickas iväg. Det vanligaste felet beror nog oftast på okunskap. Där hjälper programmet till med uppdaterade regler och dylikt, och supporten är gärna ditt bollplank.