Flygfrakt (Carat) AB kvalitetssäkrar sin redovisning med Hogia

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning hjälper ekonomer att kontrollera och säkerställa företagets redovisning på egen hand, direkt i ekonomisystemet.
 
I dessa tider är det viktigare än någonsin att ekonomin på ett företag sköts på ett kvalitetssäkrat och korrekt sätt. En ”oren” bokföring kan i värsta fall till och med påverka likviditeten i företaget – något som kan leda till en konkurssituation. Hogia kvalitetssäkrad redovisning effektiviserar arbetet med avstämning, granskning och felsökning. Förutom den stora tidsvinsten är det givetvis en trygghet att veta att materialet som lämnas vidare till både företagsledning och myndigheter är korrekt.
 
Flygfrakt AB i Landvetter är ett av företagen som kvalitetssäkrar sin redovisning med Hogia. Eira Packalen är ekonomiansvarig på Flygfrakt AB och för henne har arbetet i samband med månadsrapportering effektiviserats mycket jämfört med tidigare.
 
Med kvalitetssäkrad redovisning stämmer jag snabbt av skatter och avgifter. Den manuella hanteringen är numera minimal. Med hjälp av fördefinierade kontrollfrågor och bra momsavstämning i systemet så är jag trygg med att vi redovisar rätt moms till myndigheterna. Vi är flera som arbetar med den löpande redovisningen under månaden och kvalitetsanalysen blir en kontrollstation för oss alla,” berättar Eira.
 
Hogia har sedan 1980 tillhandahållit system till revisionsbranschen för kvalitetskontroll. Det är dessa lösningar som nu görs tillgängliga för vanliga företag som en naturlig del av ekonomisystemet. I slutändan handlar det om att följa bokföringslagen och om förtroende och ansvar. Därför är det viktigt att ställa höga krav på sin egen redovisning och att hitta former för att säkerställa och kvalitetssäkra den.
 

www.flygfrakt.se