Hogia Skatt i molnet 

- Ett komplett skatteprogram i molnet.

Läs mer »
 
   
 

 

Hogia Bokslut & Skatt 

Upplev fördelarna med våra integrerade system! Utbildning ingår.

Läs mer »
 
   
 
       
   

Hogia Koncernredovisning

Hogia Koncernredovisning är ett komplement till Hogia Bokslut.  Från första verifikationen i det enskilda koncernbolaget till färdigställandet av koncernårsredovisningen finns det fullständig integration och du har hela tiden full kontroll på vad som görs. 

Läs mer »
 
   
 
   

Hogia Kvalitetsanalys 

Hogia Kvalitetsanalys är det perfekta assistenten för alla som arbetar med bokföring.  

Läs mer »
 
   
 
   

Hogia Beslutsstöd 

Hogia Beslutsstöd hjälper dig att analysera företaget, pröva olika framtidsscenarion och presentera resultaten – snabbt, tydligt och lättbegripligt.  

Läs mer »
 
   
 
   

Hogia Skatt 

Hogia Skatt är ett komplett deklarationsprogram för alla typer av företag och även för privatpersoner.  

Läs mer » 
 
   
 
   

Hogia Bokslut 

Med Hogia Bokslut får du ett kraftfullt stöd genom hela bokslutsarbetet och du följer alla gällande lagar och rekommendationer.   

Läs mer »
 
   
 

   

Hogia Värdepappershanterare

- ger dig överblick över anskaffningsvärden och resultat grundat på gjorda transaktioner och börsdatainformation.   

Läs mer »