Hogia Bokslut  
Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver finns i programmet. Läs mer här »


Hogia Koncernredovisning 
Hogia Koncernredovisning är ett komplement till Hogia Bokslut.  Från första verifikationen i det enskilda koncernbolaget till färdigställandet av koncernårsredovisningen finns det fullständig integration och du har hela tiden full kontroll på vad som görs. Läs mer här »     


Hogia Inventarieregister med anläggningar  
Hogia har tagit fram Inventarieregister med anläggningar där du enkelt hanterar K3-regelverkets krav om att dela in anläggningar i komponenter. Dessutom håller du reda på de bokföringsmässiga avskrivningarna parallellt med de skattemässiga, något som Hogias register antagligen är helt ensamma om att erbjuda. Läs mer här »


Hogia Skatt 
Med Hogia Skatt upplever du att det svåra och komplicerade blir enkelt och överskådligt. Programmet kallas av många för en pedagogisk pärla tack vare sin lättmanövrerade arbetsgång och användarvänlighet. Läs mer här »    


Hogia Skatt i molnet   
Med Hogia Skatt i molnet får du tillgång till alla typer av blanketter, kalkyler och beräkningar för en komplett deklaration. Läs mer här »


Hogia Värdepappershanteraren  
Programmet gör det möjligt att löpande hantera alla transaktioner med aktier och fonder för fysiska och juridiska personer med räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår. Vid upprättandet av deklarationen importerar du din värdepappersfil till Hogia Skatt och får då i en knapptryckning ut underlaget för beskattning. Läs mer här »


Hogia Kvalitetsanalys
För att arbeta riktigt effektivt med redovisning tar du hjälp av Hogia Kvalitetsanalys, ett intelligent sätt att stämma av och kvalitetssäkra den löpande redovisningen. Läs mer här »


Hogia Beslutsstöd  
Hogia Beslutsstöd är ett kraftfullt verktyg för att simulera olika framtidsscenarion. Med det som utgångspunkt skapar du realistiska budgetar som allteftersom kan följas upp mot verkligt utfall. Läs mer här »


OpenBusiness Årsredovisning 
Att göra företagets årsredovisning är både smidigt och säkert. Med Hogias nya webbapplikation OpenBusiness Årsredovisning tar du som arbetar med mindre aktiebolag¹ snabbt fram företagets egen årsredovisning. Läs mer här »


Kontakta oss för
mer information
om våra produkter!

  
Mats Heimann 
0303-663 92 


Jeanette Karlsson 
0303-667 07