VÅRA UTBILDNINGAR


Våra utbildningar är till för att hjälpa dig som kund i ditt arbete. Det handlar om att du som användare ska kunna använda aktuellt program på bästa sätt samt få hjälp med de funderingar du har. Lagar, regler, praxis mm ändrar sig och här är våra utbildare väl uppdaterade.  

Enskilda utbildningar/konsultation:
Dessa utbildningar bokas när det passar dig och innehållet bestäms utifrån dina behov och önskemål tillsammans med våra rekommendationer. Utbildaren kan komma till dig eller du till oss på Hogia. Utbildningen kan även hållas över webben för utbildningar upp till 3 timmar och vi kan då hålla den för flera platser vid ett och samma tillfälle.

Schemalagda Webbutbildningar:
Här finns olika tidpunker att välja på för dig och andra kunder till oss. Här finns ett bestämt innehåll som passar de flesta av våra kunder och det krävs ingen förberedelse från din sida. Ett snabb och enkelt sätt att lära sig mer.

Några av våra utbildare/konsulter:

Henrik Dahlin  

 

Sandra Jelcic  

 

 
 
     
 

 Enskild konsultation

   K2/K3 

   Hogia Bokslut

   Hogia Skatt

   Hogia Koncern

   Hogia Kvalitetsanalys

   Hogia Beslutsstöd    

Kontakta Sandra Jelcic för
att diskutera och boka 
utbildning/konsultation

 
Telefon: 0303-666 19 
E-post: sandra.jelcic@hogia.se