Grundkurs
(Kvalitetssäkrad Redovisning)
Pris: 990 kr
 
............................................
 
Fördjupning
(Kvalitetssäkrad Redovisning)
Pris: 2900 kr
 
............................................
 

Boka dig till utbildning

Fördjupa dig i Hogias Kvalitetssäkrade Redovisning

Här hittar du våra utbildningar och kommer åt våra guidade turer och manualer. Passa samtidigt på att ta del av några smarta tips nedan!

Smarta tips - Kvalitetssäkrad Redovisning

Felaktig ingående moms
Ansvaret att betala rätt moms tvingar ekonomiansvariga att lägga mycket resurser på fördjupat detaljarbete ner på transaktions- och kontonivå. 
Flera frågor i Hogia Kvalitetsanalys är anpassade för att kontrollera skatter och avgifter. Om du t ex ställer frågan ”Felaktig ingående moms” plockar programmet fram alla eventuella transaktioner där momsen inte uppgår till 25 procent av kostnaden.  På så vis kommer du direkt fram till de transaktioner som eventuellt innehåller felaktigheter och kan genast rätta till dessa.

Det är väldigt enkelt att köra frågor i Kvalitetsanalys, kör därför frågan ”Felaktig ingående moms” veckovis eller oftare så hittar du felaktigheter i tid och kan direkt återkoppla med händelsen som orsakat felet. På så vis ökar minskar du risken att den typen av momsfel uppstår igen.  

Skapa ditt företags egna unika frågepaket
Alla som arbetar med bokföring vet hur svårt det kan vara att hitta det lilla förargliga fel som gör att jobbet inte kan avslutas. Ofta är det egentliga felet svårt eller omöjligt att se med blotta ögat och ett digert detektivarbete måste påbörjas, oftast när det finns som minst tid.

Visste du att med Hogia Kvalitetsanalys finns det möjlighet att enkelt och snabbt söka igenom hela bokföringen för att hitta ovanliga kontokombinationer, ”onormala” transaktioner och annat som kan tyda på fel i bokföringen?

Gör så här innan det händer. Skapa ditt företags egna unika frågepaket som hittar de felkällor som är typiska för er verksamhet. Gå till Frågor//Hantera frågepaket//Lägg till. När du skapat ett eget frågepaket kör du igenom samtliga frågor. Lägg till de frågor där du hittar fel i din bokföring till ditt frågepaket.

Kör ditt unika frågepaket direkt efter stängning innan du påbörjar rapportering. På så vis minimerar du risken att behöva du göra om jobbet.
 
Periodrapport med månader som kolumner
Som controller eller ekonomiansvarig blir det enklare att förklara och förstå utvecklingen i företaget när saldon kan redovisas över tid.

Visste du att med Hogia Kvalitetsanalys kan du ta ut periodrapporter där månaderna ligger som kolumner med eller utan ackumulerat resultat.
Gå till Rapporter klicka på Periodrapport du kan nu se utvecklingen per kontoklass. Vill du sedan se ett särskilt konto per månad väljer du enkelt ”Periodsaldo för konto” i gardinen för det pil markerade fältet, kodar in ditt konto och trycker på sök. 
 
Fungerar med alla ekonomi- och affärssystem
Visste du att Hogia Kvalitetsanalys fungerar med alla ekonomi- och affärssystem. Har du t.ex. ett dotter- eller moderbolag i ett annat system så hindrar det inte dig från att använda ditt Hogia Kvalitetsanalys även för dessa bolag. Det ända du behöver göra är att ställa ut en SIE4-fil från det andra bolags redovisning, spara filen och öppna den från Hogia Kvalitetsanalys.
   
Bankavstämning
Många ekonomer lägger timmar per månad på avstämning mellan bankkontots transaktioner och det redovisade huvudboks bankkontot. Är din verksamhet dessutom transaktionsintensiv kan detta jobbet vara verkligen krävande.

Hogia Kvalitetsanalys ger dig möjlighet att enkelt göra bankavstämning mellan bankkontot och huvudbokskontot. Med denna funktion kan du tjäna massor av tid och vem kan motstå det!?

De flesta banker ger dig idag möjlighet att elektroniskt spara ner ett kontoutdrag i Excelformat. Inifrån programmet väljer du Rapporten som heter Avstämning bank. Du pekar ut Excel-filen som skall importeras, väljer vilket konto du skall stämma av denna mot. Resultatet får du i en lista som visar de transaktioner som inte programmet kunde matcha. Dessa är uppdelade på ”Omatchade huvudbokstransaktioner” och ”Omatchade banktransaktioner”.

Detta ger minskad arbetsbelastning då manuell avstämning är mycket tidskrävande.
 


Filer för nedladdning

Kursmaterial, grundkurs 

Så här fungerar Hogia Kvalitetsanalys (pdf) »

Kursmaterial, fördjupning Kom igång med Hogia Kvalitetsanalys (pdf) »