E-faktura med Hogia eInvoice

En traditionell hantering av fakturor är kostsam och tidskrävande för såväl avsändare som mottagare. Med Hogias e-fakturalösning används elektroniska fakturor både för inkommande och utgående fakturor. Faktureringen blir därmed väldigt enkel, säker och effektiv samtidigt som du sparar tid, får lägre kostnader och minskar din miljöpåverkan.

Det här kan du göra

•  Skicka e-fakturor direkt från Hogia ByråEkonomi.   
•  Ta emot e-fakturor direkt i Hogia ByråEkonomi. 
•  Skicka e-postfakturor. 
•  Skicka fakturor via printtjänst. 
•  Skicka fakturabilagor. Hogia eInvoice är en molntjänst som hjälper dig att enkelt skicka och ta emot e-fakturor i Hogia ByråEkonomi, till och från alla andra ekonomisystem som hanterar e-fakturor. Vi tar hand om tekniken, du fokuserar på faktureringen och slipper tänka på format, teknik och manuell hantering.

e-postfakturor och printtjänst

Om mottagaren inte kan ta emot e-fakturor kan du ändå skicka fakturorna elektroniskt. Antingen som e-postfaktura eller till vår printtjänst som skriver ut, kuverterar och postar pappersfakturan till mottagaren.

Om du kombinerar e-fakturering med attesthantering via webben i Hogia Approval Manager får du ett mycket effektivt fakturaflöde och fullständig kontroll på leverantörsfakturorna. 
 

• Ta emot e-fakturor från dina leverantörer direkt i Hogia Ekonomi. Tjänsten fungerar både om dina leverantörer har Hogia Ekonomi eller något annat ekonomisystem som kan skicka e-fakturor.

• Skicka e-fakturor direkt från Hogia Ekonomi. Tjänsten fungerar både om fakturamottagaren har Hogia Ekonomi eller något annat ekonomisystem som kan ta emot e-fakturor.

• Bjuda in kunder och leverantörer till e-fakturautbyte.

• Lätt hålla koll på vilka företag du har e-fakturautbyte med.

• Kontrollera vilka e-fakturor som är på väg in och ut.

• Se överskådlig statistik över e-fakturaflödet.

• Använda printtjänst för de fakturamottagare som inte tar emot e-fakturor. Fakturan skrivs automatiskt ut och postas till fakturamottagaren utan att du behöver ha koll på vilka av dina fakturamottagare som hanterar e-fakturor.
eServices är Hogias molntjänst som hjälper dig att enkelt hantera e-fakturor i ditt ekonomisystem från Hogia, till och från andra system. Vi tar hand om tekniken, du fokuserar på din fakturering och slipper tänka på format, teknik och manuell hantering. Du sparar arbetstid och kostnader samt förbättrar likviditeten, för att inte nämna miljöfördelarna.
Leverantörsfakturor

• Slipp kostsam hantering – postöppning, sortering, registrering, distribuering och arkivering undviks (150–500 kronor per faktura beroende på företagets interna processer och attestflöden).

• Snabbare flöde – fakturan kommer till dig direkt när leverantören skickar den.

• Säkert – fakturor riskerar inte att försvinna, informationen är alltid korrekt och det sker en eliminering av bluffakturor.
Kundfakturor

• Kostnadsbesparing – spara in tid och pengar på utskrift, kuvertering, frankering och distribution.

• Färre fel – risken för fel minskar när informationen skickas direkt mellan ekonomisystemen.

• Säkert – fakturorna distribueras snabbt och säkert.

• Miljövänligt – inga papper, inga transporter.
Mobilitet

Med Hogias molntjänster får du möjlighet att hantera verksamheterna mobilt och flexibelt. Det innebär snabbare och effektivare kommunikation, som i sin tur leder till resursbesparingar och konkurrensfördelar.
Integration

eServices kräver inga installationer och är helt sammanflätat med ekonomisystemet. Du kommer igång på nolltid och fortsätter arbeta på samma sätt som du brukar göra.
Helhet

I över 30 år har Hogia utvecklat administrativa IT-system med fokus på funktionalitet, långsiktighet och trygghet. Vi har ett modernt och brett sortiment och syr ihop en komplett IT-lösning som passar just ditt företags behov.
Säkerhet

Hogia tar hela ansvaret för tekniken. Med vår molnlösning kan du vara säker på att alltid ha en tekniskt stabil e-fakturahantering, utan krångel och med IT-säkerhet på högsta nivå.

 
Begär offert
  

 Kontakta David

 
David Sjöberg 
0303-72 56 18
david.sjoberg@hogia.se