Frånvarostöd

Hogia Frånvarostöd är helt integrerat med Hogia Lön och hjälper dig vid beräkning av frånvaro för sjukdom, vård av barn samt föräldraledighet, pappadagar och tjänstledighet.

Integrerat i löneberedningen

Funktionen ligger i direkt anslutning till löneberedningen så att du enkelt kommer åt den. Du markerar bara vilken typ av frånvaro det gäller och vilken tidsperiod personen varit frånvarande och slipper fundera över lönearter för till exempel karensdag, sjukavdrag, sjuklön.

Arbetsschema

Med hjälp av ett arbetsschema slipper du tänka på hur många timmar per dag personen skulle ha arbetat för att få antalet timmar/dagar rätt på respektive löneart. Med hjälp av arbetsschemat kan du även se utfallet för arbetstimmar per vecka, månad eller år.

Lönearterna läggs in med automatik

Lönearterna läggs in i beredningen med automatik och där finns sedan möjlighet att ändra dem vid behov.

Enklare redovisning av sjukfrånvaro

Med Hogia Frånvarostöd blir det enklare att redovisa årets frånvaro som ska bifogas med årsredovisningen. Årsarbetstiden finns redan i arbetsschemat och med Frånvarostödet ligger sjukfrånvarotimmarna garanterat registrerade med datum, något som krävs för att långtidssjukskrivna ska kunna särredovisas. Årsarbetstiden reduceras också enligt reglerna med frånvarotimmar för föräldraledighet och tjänstledighet och du slipper att manuellt räkna ut och dra ifrån dessa timmar.

Guidad tur i programmet

   

Vår guidade tur tar dig enkelt igenom programmet. Du får se hur enkelt arbetet i programmet fungerar. Vi visar upp alla de viktigaste funktionerna. 

Klicka här för att se guiden »