Ge din kund mervärde genom att smidigt analysera, simulera och budgetera
i programmet Hogia Analys. Här tar du snabbt fram tydliga och lättbegripliga
underlag som kan vara avgörande för företagets framtid.

Med det kraftfulla analysverktyget kan du anpassa rapporter för resultatuppföljning via analyser med data utefter behov och får också en färdig rapport som förklarar företagets ekonomiska utfall i text och diagram. Simuleringsdelen i programmet är oslagbart för att du snabbt och enkelt kan simulera utifrån historiska trender och egna antaganden. I programmets budgeteringsdel hjälper du kunden med budgetering och uppföljning av resultaten.ANALYS
Kvalificerad företagsanalys med hjälp av nyckeltal, diagram och ekonomiska modeller.
Jämför kundens företag mot branschen eller en specifik konkurrent.
Grafisk kassaflödesanalys – förklara enkelt kassaflödet för kunden.
Diagramgeneratorn – genererar kraftfulla diagram som i en knapptryckning kan publiceras i Point.

 

SIMULERING
Enkelt och effektivt verktyg för simulering av framtida scenarion.
Skapa förväntade värden för året och jämför mot verkligt utfall.
Se hur effekterna påverkar Resultat-, Balans och Kassaflödesanalys och utvärdera olika handlingsalternativ.
Med pedagogiska guider får du enkelt en utgångspunkt för fortsatta simuleringar, om så behövs.

 

BUDGET
Med budgetverktyget utgår du från ett simulerat scenario för att ta fram resultat- och likviditetsbudget per månad och balansbudget per år. Budgetera utifrån företagets säsongsvariationer eller fördela budgeten jämnt över året. Bland annat finns följande budgetmöjligheter:

Likviditetsbudget – som efterfrågas av bank och ledningen, när det komplicerade blir lätt.
Resultatbudget per månad.
Resultatbudget jämfört med utfall.
Utfall mot budget ackumulerat och år – där du följer upp hittills i år och ser måluppfyllnad.

 

INTEGRATION
Med Hogia Audit/Bokslut får du med dig alla siffror och saldon in i Hogia Analys både för det aktuella året och historiskt. Arbetssättet är väldigt effektivt då dokumentationen är integrerad samt skapas och sparas i mappstrukturen i Hogia Audit/Bokslut.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »