Hogia Approval Agreement

Elektronisk avtalshantering

Med Hogias avtalshantering får ni en bättre kontroll på företagets avtal och kostnader. Hogia Approval Agreement ger möjlighet att i attestförfarandet koppla samman leverantörsfakturor med befintliga avtal. Det skapar bra förutsättningar att direkt stämma av om leverantören följer det ni avtalat.

Via Hogia Approval Agreement får ekonomer och attestanter automatiska påminnelser när avtal ska omförhandlas eller är på väg att löpa ut. På så sätt undviker ni onödiga kostnader för att avtal missas att sägas upp i tid. Tryggheten och kontrollen ökar samtidigt som ni slipper en manuell bevakning.

Hogia Approval Agreement ger er:

  • Elektronisk hantering - tillgång via Hogia ekonomi, webb eller mobilt.
  • Trygghet och kontroll - automatiska påminnelser vid uppsägning, omförhandling etc.
  • Värdefull information - koppla leverantörsfakturor till avtalen.
  • Enkelt sätt att sprida information till medarbetare.
  • Behörighetsstyrd åtkomst.

Avtalshanteringen ger även en möjlighet att sprida information om avtal till berörda medarbetare inom företaget, t.ex. för att göra inköp från rätt leverantör eller boka hotell där företaget har bäst rabatt. Möjlighet finns att skriva kommentarer om leverantörer och avtal vilket är värdefullt vid omförhandling eller upphandling.

Med Hogia Approval Agreement kan vi erbjuda en effektiv, säker och kostnadsbesparande hantering av era leverantörsavtal. Avtalen finns tillgängliga i Hogias ekonomisystem, samt via Hogia Approval Manager för både attestant och ekonom.

Har ni även Approval Mobile kan attestanten godkänna sina fakturor direkt i sin smartphone och läsplatta.

 
Begär offert

Kontakta David

 
David Sjöberg 
0303-72 56 18
david.sjoberg@hogia.se