Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning med Hogia Bokslut. Alla mallar och dokument du behöver finns i programmet.

Hogia Bokslut är integrerat med Hogias systemlösningar och fungerar även utmärkt ihop med andra ekonomi- och affärssystem. I programmet ingår dessutom Hogia Digital Årsakt, för ett miljövänligt och modernt arbetssätt.

 

LÄTTSTARTAT BOKSLUTSARBETE
Hogia Bokslut fungerar bra med alla ekonomi- och affärssystem på marknaden. Programmet har en tydlig arbetsgång som säkerställer att alla viktiga moment genomförs. Här finns bokslutspecifikationer som ger dig stöd för nödvändiga avstämningar och beräkningar. För att förenkla och kvalitetssäkra ditt arbete finns bokslutskontrollfrågorna men också sambanden som definierar relationer mellan konton och rader. I programmet hittar du blankett- och beräkningsstöd för t ex skatter, avskrivningar och upp­lupen löneskatt.

 

DAGS FÖR ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningsmallar – uppdaterade efter gällande lagstiftning och rekommendationer.
Ändringar får automatiskt genomslag i både bokslut och årsredovisning.
Färdiga underlag och dokumentation såsom bilagor, arbetsblad och årsredovisningen överensstämmer med hjälp av sambanden.
Smart dokumentation, kommunikation och arkivering i Digital Årsakt – ett modernt och miljövänligt arbetssätt.

 

INVENTARIEREGISTER MED ANLÄGGNINGAR
Hanterar enkelt dina anläggningstillgångar.
Stödjer K3:s krav på komponentindelning.
Behandlar både bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.
Enkel, löpande uppdatering via SIE-import.

 

KONCERN
Hogia Bokslut med Koncern ger en enkel konsolidering av alla bolag inom en koncern (även ut­ländska dotterbolag), eliminerar koncerninterna mellanhavanden och hanterar minoritetsintressen. Du kopplar i programmet ihop bolagen i en koncern och får på så sätt ihop en koncernredovisning. All dokumentation sparas och du får enkelt ut en verifikationslista och huvudbok för koncernen. Enskilda ändringar i varje bolag uppdateras genom en knapptryckning i koncernen. 

 

INTEGRATION
Hogia Bokslut kan användas fristående men integration till Hogia Audit och Hogia Koncern underlättar arbetsprocessen för dig som arbetar med revision och koncernredovisning. Dessutom finns integrationen till Hogia Transaktionsanalys Proffs och Hogia Analys som gör det möjligt att arbeta smartare och mer effektivt, helt enkelt. 

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »