Hogia ByråEkonomi

- en flexibel lösning som du kan växa med efter hand


Hogia ByråEkonomi är ett komplett ekonomisystem som innehåller redovisning, kund- och leverantörsreskontra, fakturering, projektredovisning samt valuta. Du kan komplettera med fler funktioner vid behov.

Ekonomisystemet

Hogia ByråEkonomi hanterar obegränsat antal år och företag och du kan arbeta med flera perioder öppna samtidigt. Med detta redovisningsprogram har du stora valmöjligheter för en effektiv och noggrann redovisning, till exempel genom att du kan välja önskad uppföljningsnivå.

Det generösa urvalet av rapporter, analyser och sökfunktioner gör att du lätt får fram rätt information vid rätt tillfälle. I programmet finns inbyggda hjälpfunktioner och kontroller och du kan påverka utformning av menyalternativ, genvägar och rapporter.

Med hjälp av administrationsverktyget ställer du enkelt in behörighetsprofiler och användare så att du har kontroll över behörighetsnivån på byrån. Rutinen för säkerhetskopiering är enkel vilket ger en hög säkerhetsnivå. Du kan jobba med tangentbord och snabbkommandon vilket gör att du mycket snabbt registrera stora mängder transaktioner.

Redovisning

Redovisningen är programmets kärna. Det är här all ekonomisk information sammanställs och bearbetas. Välj mellan olika nivåer (kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt) för att få den uppföljning som du vill arbeta med. Det finns kontospecifikationer för en detaljerad uppföljning av konton.

Registreringen går snabbt, vilket gör det enkelt att hantera stora volymer. Programmet klarar ett stort antal verifikationsserier och innehåller obegränsat med räkenskapsår som ger dig tillgång till samtliga transaktioner bakåt i tiden. Återkommande konteringar hanteras med hjälp av de många automatkonteringsalternativen. På samma sätt periodiseras kostnader och intäkter till den eller de perioder där de hör hemma och ska lagras.

Periodhanteringen ger dig möjlighet att arbeta med öppna perioder och därmed antedatera verifikationer. De öppna perioderna gör programmet flexibelt och gör så att rättningsverifikationer hamnar på rätt månad. Programmet hjälper dig med hänvisningstexter till de rättade verifikationerna. Genom att registrera bokslutstransaktioner kan du simulera olika utfall utan att behöva registrera transaktionerna som verifikat i grundboken.

Kundreskontra

Hogia ByråEkonomi ger dig möjlighet att enkelt och systematiskt skapa fakturor samt att skicka och ta emot e-fakturor. Systemet innehåller en automatiserad krav- och räntehantering. Genom en koppling från kundreskontran kan du snabbt få fram kreditupplysning via Internet.

Hogia ByråEkonomi stödjer Bankgiroinbetalningar, vilket sparar tid i avstämningsarbetet. Det fungerar som en automatiserad avprickning – givetvis med full kontroll från användaren eftersom allt visas på bildskärmen. Med ett enda ”klick” kan du sedan bokföra hela transaktionen automatiskt. Det innebär dels att fakturorna markeras som betalda i reskontran och dels skapas en verifikation i redovisningen. Mycket enklare än så här blir det inte.

Fakturering

Hanteringen av fakturor ger dig stora möjligheter när det gäller blankettlayout, priser och rabatter, artikelgrupper, tillfälliga artiklar, varningar med mera. Du kan lägga upp ett obegränsat antal fasta artiklar eller uppdragsarter och du kan ange upp till tio priser per artikel/uppdragsart. Du kan enkelt skapa fakturor till svenska kunder i Euro. Med Autogiro/OCR får du en effektiv hantering av betalningsrutinerna.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran effektiviserar hanteringen av både inhemska och utländska leverantörsfakturor. Den ger även möjlighet att scanna in dina fakturor. Du kan ankomstregistrera fakturorna för att snabbt få in dem i systemet och attestera dem senare eller definitivregistrera dem direkt. Det finns även en rutin för att makulera ankomstregistrerade fakturor. Du kan välja att periodisera direkt vid registreringen av leverantörsfakturor avseende till exempel hyra eller leasing.

Systemet gör det enkelt att hålla reda på fakturornas förfallodatum, utnyttja maximal kredittid och hjälper dig att planera företagets likviditet. Betalning av leverantörsfakturor kan också göras via Internet. När betalningen skapas läggs betalningsfilen automatiskt in i betalningsprogrammet. När filen skickats kommer det direkt en kvittens från betalningsförmedlaren som talar om att filen kommit fram och om den innehåller korrekt information.

Projektredovisning

Ibland vill man kunna gå djupare när det gäller uppföljning och analys av företagets ekonomi. Detta gör du enkelt genom att lägga upp ett projekt som löper över en valfri period och som kan inbegripa intäkter och kostnader på flera kunder eller leverantörer. Genom projektredovisningen underlättas din uppföljning av händelser över en längre tid, oberoende av räkenskapsår

Rapportcentralen

Rapporthanteringen i programmet hjälper dig med snygga rapporter som du kan anpassa efter dina kunders önskemål. Du kan spara tid genom att lägga in fasta beställningar på de rapporter som du tar fram regelbundet. Rapporterna kan förhandsgranskas och exporteras till de flesta filformat, till exempel Excel, PDF, HTML och RTF. Du kan sedan skicka rapporterna med e-post till kund eller revisor direkt från systemet. För att underlätta för dig har vi tagit fram speciella rapporter, som till exempel Behandlingshistorik, Bokföringsorder, Saldobalans, Momsavstämning och Resultatsammanställning per kostnadsställe.

I Resultatrapporten, Balansrapporten, Resultatsammandrag, Kontoutdrag samt Reskontrajournaler kan du borra dig ner i rapporten med hjälp av en drilldown-funktion som ger dig kontoutdrag/verifikation.

Hogia Admin

Hogia Admin är ett administratörsvektyg som hanterar säkerheten kring databasen. Programmet har en egen databas där information om medarbetare, företag med mera lagras. Verktyget medför en utökad säkerhet där hanteringen av användare, behörigheter och företag sker.