Produktbild Hogia Competence

Hogia Personal

TILLÄGGSPRODUKTER

Hogia Employee

Hogia Competence

Hogia Competence är ett webbaserat kompetenssystem till Hogia Personal som stöttar ditt företag i ert dagliga kompetensarbete.

Hitta rätt kompetens

En av företagens viktigaste uppgifter är att anställa medarbetare med ”rätt” kompetens och få dem att trivas och utvecklas i takt med företagets utveckling. Här kan ni dokumentera, analysera och identifiera medarbetarnas befintliga och önskade kompetens i form av utbildning, yrkeserfarenhet, färdigheter och aktiviteter. Medarbetaren kan själv registrera i systemet vilket gör det mycket tidseffektivt och cheferna har givetvis bara tillgång till sina anställda.

En del i en helhet

Hogia Competence är en del i Hogias Byråportal, Hogia Personal Business Manager (Hogia PBM), där även produkterna Travel, Time, Payslip, Salary reports, och Employee ingår.