Produktbild Hogia Employee

Hogia Personal

TILLÄGGSPRODUKTER

Hogia Competence

Hogia Employee

Hogia Employee är en webbaserad tilläggsmodul till Hogia Personal. Modulen är främst tänkt som ett chefsverktyg och ger tillgång till den information som chefer och arbetsledare kan tänkas behöva rörande de medarbetare som han/hon är ansvarig för.

Stöd i det dagliga arbetet

Hogia Employee är ett digitalt chefsverktyg som ger stöd i det dagliga, operativa arbetet för chefer. Alla rutiner som behövs för att effektivt sköta personalarbetet görs tillgängligt via Hogias HR-portal, Hogia Personal Business Manager (Hogia PBM). I och med att Hogia Employee är webbaserad har cheferna tillgång till nödvändig information oavsett om de befinner sig hemma, på jobbet eller på tjänsteresa.

Nordisk lösning

Systemet är en nordisk lösning som ger organisationer med verksamhet i flera länder en möjlighet att samla alla HR-processer på ett enda ställe. Hogia Employee har utvecklats med chefers och arbetsledares personaladministrativa arbetsuppgifter i fokus. Systemet kombinerar ett operativt stöd för HR-arbetet med lättillgänglig information om medarbetarna. Tillgång till information ökar möjligheten för organisationen att fatta rätt beslut i rätt tid och ger möjlighet till ett proaktivt arbetssätt. För chefer innebär lösningen att alla uppgifter finns lagrade på ett och samma ställe och administrationen förenklas därmed avsevärt. Den tid som frigörs kan istället läggas på organisationens kärnverksamhet och på medarbetarna.

En del i en helhet

Hogia Employee är en del i Hogias Byråportal, Hogia Personal Business Manager (Hogia PBM), där även produkterna Travel, Time, Payslip, Salary reports, och Competence ingår.