Effektiva arbetsdagar och kvalitetssäkrat arbete börjar med ordning och reda. Med Hogia Kund- och Uppdragshanterare samlar du all information om dina kunder och uppdrag på samma ställe, och uppfyller även kraven enligt ISQC1 och ISA.

Programmet hjälper dig att organisera byråns uppdrag, planera verksamheten och arbetet för medarbetarna samt följa upp arbetsprocesserna på byrån. Ett praktiskt verktyg för intern kvalitetsuppföljning, oavsett om ni är en eller flera personer på byrån.

 

PLANERING
Genom att tidsbudgetera i modulen Tid kan varje medarbetare påverka sina uppdrag och sin tidsplanering vilket i sin tur underlättar planeringsarbetet. Byråns arbete kan ansvarsfördelas under hög- och lågsäsong utifrån rollerna. Använd Översikten som underlag för omfördelning av arbetsbördan för uppdragsansvariga.

Du kan definiera och skapa egna uppdragstyper och på så sätt få tillgång till unika processer anpassade till byråns verksamhet. Att-göra-listan utgör ett bra planeringsstöd för det arbete respektive medarbetare ansvarar för. 

 

UPPFÖLJNING
I översiktsvyn har du bra kontroll över arbetsläget för uppdrag som revision, bokslut och deklaration – både övergripande status och per medarbetare. Du kan ändra slutdatum för uppdrag, göra anteckningar om kunden eller noteringar efter kundbesök med mera. Via statushanteringen följer du enkelt upp alla uppdrag.
 
I verktyget kan du skapa byråanståndsansökan och SRU-filer för inlämning till Skatteverket och dessutom ha full koll på deklarationsuppdragen vad gäller anstånd och inlämning. Programmet ger en enkel hantering med hjälp av vyer, vilka kan anpassas efter behov. Här kan du filtrera fram kund- och uppdragsspecifik information för olika syften.  

 

KUNDVÅRD
Hogia Kund- och Uppdragshanterare (HKU) är ett gemensamt kundregister för flera program och du hanterar uppgifterna i registret för hela byrån. När du ändrar något i registret uppdateras hela systemet samtidigt. Du kan kategorisera kunder och kundkontakter och därigenom göra intresseanpassade och riktade utskick. Rätt information till respektive kund! Med HKU håller du det gemensamma kundregistret uppdaterat vilket minskar risken för fel och du sparar dessutom tid.   

 

INTEGRATION
Hogia Audit/Bokslut och Hogia Skatt kommunicerar med Hogia Kund- och Uppdragshanterare. När byråns medarbetare arbetar i de olika programmen synkroniseras kunduppgifter och status
i arbetsprocesserna direkt i HKU.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »