Riktad rådgivning i rätt tid och på rätt sätt värderas högt av dina kunder. Programmet Hogia Skatteanalys får sin information från Hogia Skatt och du kan därigenom tydligt se vilka kunder som har speciella skattesituationer.

Det här innebär att du i samband med lagändringar har möjlighet att uppmärksamma de kunder som påverkas och du kan snabbt hjälpa dem med anpassningar. Verktyget hjälper dig med direktträff av rätt mottagare för välkända men högst aktuella och intressanta skattefrågor. I och med att verktyget möjliggör riktad och förebyggande information stärker det din rådgivande roll gentemot kunden.

I programmet kan du söka ut speciella skattesituationer, till exempel: 
Inför regelverksförändringar.
Kända områden som är rådgivningsvärda.
Kända problemområden för kontroll.

 

KVALITETSSÄKRAT DEKLARATIONSUPPRÄTTANDE 
Med en knapptryckning kan du dubbelkontrollera hela byråns deklarationsmaterial för att få svar på om någon deklaration indikerats med fel innan inlämning. Du kan också göra en extra utsökning av andra kategorier av deklarationskontroller för hela materialet innan inlämning.

 

SÅ HÄR FUNGERAR DET:
En enkel utsökning av kunder med vissa kriterier gör att verktyget träffar rätt mottagare och byrån kan precisera rådgivningen.
1. Inläsning från en eller flera mappar där deklarationsfiler finns lagrade. 
2. Välj mellan färdiga frågepaket eller sök igenom olika kategorier av deklarationskontroller. 
3. Programmet presenterar de deklarationerna som ”träffats”.

 

INTEGRATION
Hogia Skatteanalys är en modul till Hogia Skatt Proffs. Deklarationsfiler sparade i Hogia Skatt Proffs läses in och bearbetas i Skatteanalys. Med integrationen till Hogia Kund- och Uppdragshanteraren kan du göra urvalet av deklarationsuppdrag och direkt läsa in det, med en knapptryckning, i Hogia Skatteanalys.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »

Hogia Värdepappershanterare »