Hogia Time & Attendance

Låt dina kunder rapportera sina tider var de vill, när de vill

Tid- och avvikelsesystem

Time & Attendance är ett webbaserat tid- och avvikelsesystem till HogiaLön Plus. Time & Attendance hjälper dig att hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid för rapportering till lönesystemet.

Time & Attendance hjälper dig med:

• Registrering av tid- och löneunderlag
• Enkel attesthantering
• Lättillgängliga lönespecifikationer för anställda
• Rapporter för uppföljning och sammanställning

Enkel inrapportering

All inrapportering av avvikelser som semester, pappaledighet, övertid och sjukdom kan enkelt rapporteras in för överföring till HogiaLön Plus. Rapportering kan göras veckovis eller månadsvis. Registrerade avvikelser kan grupperas och sorteras på medarbetare, händelser eller datum för den valda perioden.

Attestflöden

Hogia Time & Attendance erbjuder en kraftfull attesthantering där urval kan göras på olika begrepp, till exempel anställd och tidsperioder. Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet att avvisa rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid eventuella oklarheter.

Lönespecifikationer

De anställda har tillgång till sina lönespecifikationer direkt via webben vilket minimerar kostnader och administration kring utskick. Specifikationen innehåller uppgifter om ackumulatorer för till exempel semester, övertid och komptid.

Rapporter

Genom rapporterna i Hogia Time & Attendance kan du enkelt följa upp enskilda transaktioner eller göra avancerade sammanställningar. Urvalsmöjligheterna i rapporterna är många och kraftfulla, utsökningar kan göras på ett antal olika begrepp som händelser, lönegrupp och medarbetare. Rapporterna kan också tas ut i olika utskriftsformat som PDF, RTF eller Excel.

Personliga anpassningar och inställningar

Med Time & Attendance kan den anställda själv styra vilka avvikelsearter de vanligtvis arbetar med. Allt för att göra inrapporteringen enkelt och effektivt. Här kan de också välja vilket språk de vill arbeta med; svenska eller engelska (tillval).