Hogia Time & Project

Hogia Time & Project är ett webbaserat försystem till HogiaLön Plus och Hogia ByråEkonomi. Kopplingen mellan programmen förenklar fakturering och projektuppföljning samt hjälper dig att hålla ordning på dina kunders arbetade tid.

Time & Project hjälper dig hantera:

• Registrering av tid-, löne- och fakturauppgifter
• Enkel och tydlig översikt med summeringsfunktioner
• Enkel attesthantering
• Lättillgängliga lönespecifikationer för anställda
• Rapporter för uppföljning och sammanställning

Flexibel inrapportering

Genom en och samma bild sker all inrapportering för tid och fakturering. Koppling görs till de underliggande systemen för lön, projekt och ekonomi. Tid- och projektrapportering sker på överskådlig veckobasis och kan registreras på olika nivåer så som kund och projekt.

Eventuell frånvaro som semester och sjukdom rapporteras enkelt in. Även utlägg, artiklar och andra omkostnader kan rapporteras in på kund och projekt. Registrerade timmar kan summeras och grupperats på medarbetare, projekt, kund, händelse eller datum för vald period. Varje registrering kontrolleras mot schemalagd tid och summeras dag för dag samt per vecka.

Attestflöden

Hogia Time & Project erbjuder en kraftfull attesthantering där urval kan göras på olika begrepp så som anställd, kund, projekt och tidsperioder. Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet att returnera rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid eventuella oklarheter. I attesteringsfunktionen görs också avstämning mot schema eller summering av timmar per projekt, kund, händelse eller datum för vald period.

Lönespecifikationer

De anställda har tillgång till sina lönespecifikationer direkt via webben vilket minimerar kostnader och administration kring utskick. Specifikationen innehåller uppgifter om ackumulatorer för till exempel semester, övertid och komptid.

Rapporter

Genom rapporterna i Hogia Time & Project kan du enkelt följa upp enskilda transaktioner eller göra avancerade sammanställningar. Urvalsmöjligheterna i rapporterna är många och kraftfulla, utsökningar kan göras på ett antal olika begrepp som till exempel kund, projekt, medarbetare och olika tidsperioder.

Det finns även möjlighet till gruppering på olika nivåer så som projekt, delprojekt, kund, medarbetare och typ av transaktion vilket förenklar sammanställningar och läsbarhet. Rapporterna kan tas ut i olika utskriftsformat som pdf, rtf eller till Excel för vidare bearbetning.

Personliga anpassningar och inställningar

Med Hogia Time & Project kan den anställda själv styra vilka kunder, projekt, omkostnader, artiklar med mera som de vanligtvis arbetar med. Allt för att göra tidrapporteringsarbetet enkelt och effektivt. Här kan de också välja vilket språk de vill arbeta med; svenska eller engelska (tillval).