Ett analysverktyg som hjälper till att effektivisera och automatisera byråns arbetsprocesser. Tack vare att importen enkelt sker via SIE-fil eller Excel kan det användas tillsammans med alla redovisningssystem.

Som redovisningskonsult kan du enkelt kontrollera att de bokslut du lämnar ifrån dig inte innehåller uppenbara fel. I revisorsrollen kan du utföra många effektiva revisionsåtgärder och använda dem som revisionsbevis i din dokumentation.Avstämning  
Med automatiska avstämningar av bankkonton, skattekonton, reskontror, koncernmellanhavanden, m m arbetar du smart och effektivt.
Du tar enkelt ut avancerade rapporter för avstämning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter.
Verktyget presenterar automatiskt kontrollen av redovisningen bl a att IB och UB stämmer, icke-balanserade, dubbla, saknade eller tomma verifikationer.
Du kommer enkelt åt alla konton, transaktioner och verifikationer – och har dessutom möjlighet att notera och kommentera på alla nivåer.
Spara och dra nytta av dina utförda kontoavstämningar i nästa periods avstämningar. 

 

Frågor och frågepaket 
Med över 170 färdiga frågor får du svar på allt om företagets redovisning. Du kan dessutom skapa och ställa egna frågor. Dessa kan du välja att spara ner på respektive kund eller i ett mallpaket anpassat till byråns instruktioner. Hitta dina favoritfrågor och paketera dem  som du genom en knapptryckning enkelt får ut i en sammanställd rapport.

 

Rapporter
I programmet har du många värdefulla rapporter för överskådliga och tydliga bokslutsunderlag/revisionsbevis som t ex:
Periodsaldon per kund – upptäcker missad fakturering, förlorad kund, krediteringar och beroendepositioner till större kunder vilket också säkerställer fullständigheten i kundfordringar och intäkter.
Periodsaldon per leverantör – visar alla anlitade leverantörer och kostnader fördelade per månad och projekt.
Översikt per projekt/resultatenhet – snabb överblick av vilka projekt som går bra respektive dåligt för att observera nedskrivningsbehov av en befarad förlust eller ett korrekt avklipp.
Konteringsmönster – kontroll på konteringsmönster samt korrekt redovisad ingående/utgående moms för både kunder och leverantörer.

 

Integration
Använd Hogia Transaktionsanalys Proffs helt fristående eller integrerat med Hogia Audit/Bokslut, en integration som effektiviserar ditt arbetssätt då du får med dokumentationen direkt från Hogia Transaktionsanalys Proffs. Integrerat med programmet Hogia Analys kan du från samtliga diagram gå ner på saldo och transaktionsnivå för att se vad som ligger till grund för staplarna eller kurvorna.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Värdepappershanterare »