Produktbild Hogia Travel

LÖNEPROGRAM 

Hogia Lön   

HogiaLön Plus

Hogia Travel

Hogia Travel är ett webbaserat verktyg för registrering och hantering av reseräkningar. Via attesthantering och behörighetsstyrda funktioner skapar systemet förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter hos dina kunder.

Roller i Hogia Travel

Resenär
•  Registrerar sin resa på webben, var de än befinner sig  
•  Har alltid tillgång till sina reseräkningar och kan följa status i ersättning  

Chef  
•  Attesterar på flera nivåer: delattest, attest och godkänd  
•  Tillgängligheten via webben gör att chefen kan attestera även då medarbetarna är geografiskt utspridda 
•   Bra möjligheter till uppföljning och snabb återkoppling till resenären vid eventuellt ej godkänd reseräkning  

Administratör  
•  Slipper dubbelarbete och minimerar felregistrering 
•  Hogia Travel håller reda på rätt ersättning utifrån Skatteverkets regler och företagets policy 
•  Korrekta underlag ger bra rapporter och uppföljning 
•  Integrationen med HogiaLön Plus förenklar och sparar tid 

Inrikes och utrikes traktamente

Hogia Travel levereras startklart enligt Skatteverkets regler och kan naturligtvis anpassas efter företagets egen policy. Programmet håller automatiskt ordning på när helt eller halvt traktamente ska betalas utifrån de datum och klockslag för resan som läggs in. Systemet innehåller traktamentesbelopp för samtliga länder och hanterar tjänsteresor som sträcker sig över flera länder.

Utlägg och representation

Programmet innehåller från start de vanligaste typerna av utlägg, till exempel utlägg för hotell och logi, hyrbil och parkering. Utläggsregistret kan du anpassa utifrån olika kunder. Du har möjlighet att ange ett på förhand givet utläggsbelopp som ska gälla för ett visst utlägg. Möjligheten att bifoga inskannade dokument, till exempel kvitton, förenklar och snabbar upp attesthanteringen. Programmet har också en komplett hantering av representation som anges med antal deltagare, namn, befattning och företag för personerna, samt kvittots belopp.

Credit card service - Nyhet

Komplettera Hogia Travel med tilläggsmodulen Hogia Credit card service som är en unik molnlösning för import av korttransaktioner. Resenärens transaktioner hämtas in till programmet, vilket minimerar orsaker till att fel ersättning betalas ut. Har företaget utlandsresor importeras transaktionen alltid i rätt valutakurs. Tjänsten gör överföringen snabb och säker för både företaget och den anställde, och sparar både tid och kostnader för din reseräkningsadministration.

Nedan tjänster ingår också i Hogia Travel. Läs mer i produktbladet eller kontakta oss om:
•  Bilersättning  
•  Rapporter  
•  Måltidsreduktion  
•  Attesthantering, behörighetssystem och ombud 

Tilläggstjänster till Hogia Travel

Läs mer om dessa tilläggsmoduler i vårt produktblad eller kontakta oss så berättar vi mer.
•  Valuta  
•  Språk  
•  Körjournal och beräkning av drivmedelsförmån 
•  Koncernhantering