Med Hogia Värdepappershanteraren har du en tydlig överblick över din portfölj och du ser direkt resultatet av gjorda transaktioner.

Programmet gör det möjligt att löpande hantera alla transaktioner med aktier och fonder för fysiska och juridiska personer med räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår. Vid upprättandet av deklarationen importerar du din värdepappersfil till Hogia Skatt och får då i en knapptryckning ut underlaget för beskattning.

 

STORA MÖJLIGHETER
Värdepappershanteraren gör det enkelt för dig som frekvent handlar med värdepapper att hålla reda på det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Det gör att du har full kontroll på ackumulerat resultat av gjorda affärer, orealiserat resultat, genomsnittligt anskaffningsvärde, dagsvärde och deklarationsvärde. Genom programmet laddar du ner aktuella dagskurser för både aktier och fonder från den nordiska börsen OMX.

 

SÅ HÄR FUNGERAR PROGRAMMET 
1. Skapa en portfölj och välj vilket räkenskapsår den tillhör. 
2. Lägg in dina värdepapper, aktier och fonder. 
3. Lägg till periodens gjorda transaktioner med datum, antal, kurs, etc.

 

IMPORT TILL HOGIA SKATT 
För fysisk person: K4-blanketter skapas med relevanta värden med Hogias hjälpblanketter för omkostnadsbelopp och specifikation av din portfölj.
För juridisk person: Relevanta Hogia hjälpblanketter skapas för vinst/förlust, omkostnadsbelopp och den så kallade aktiefållan.

 

PORTFÖLJTÄNK I TRE NIVÅER 
Värdepappershanteraren är uppbyggd kring ett portföljtänkande i tre nivåer.
Hela portföljen.
Hela ditt aktieinnehav / fondinnehav. 
Varje enskilt värdepapper. 

 

INTEGRATION
Hogia Värdepappershanteraren är en tilläggsmodul till Hogia Skatt Proffs och underlättar din
arbetsprocess med värdepapper. Integrationen gör det möjligt att arbeta smartare och mer
effektivt, helt enkelt.

Flöde för Hogia Byråstöd

Ge dig själv verktygen för att kunna utföra ditt arbete på ett smart och kostnadseffektivt sätt, oavsett storlek på bolag eller din roll i uppdraget. Vi hjälper dig gärna att sy ihop den lösningen som passar dig bäst.

 

 

BYRÅPROGRAM

Hogia Point »

Hogia Analys »

Hogia Audit - revision »

Hogia Bokslut Proffs »

Hogia Koncern »  

Hogia Kund- och Uppdragshantering » 

Hogia Skatt Proffs »

Hogia Skatteanalys »

Hogia Transaktionsanalys Proffs »