PA-blanketter

Tilläggsmodulen PA-blanketter är helt integrerad med Hogia Lön och ger dig tillgång till en mängd blanketter och mallar som underlättar personaladministrationen för dina kunder. Välj om du vill skriva ut blanka mallar eller om uppgifter om berörd anställd ska läggas in automatiskt i de olika rapporterna.

PA-blanketter innehåller bland annat:

• Anställningsavtal
• Avtal för bilförmån
• Besked om löneförhöjning
• Arbetsgivarintyg
• Tjänstledighetsansökan
• Tidrapporter
• Besked om uppsägning
• Sjukanmälan (Försäkringskassan)
• Tjänstgöringsintyg

Guidad tur i programmet

   

Vår guidade tur tar dig enkelt igenom programmet. Du får se hur enkelt arbetet i programmet fungerar. Vi visar upp alla de viktigaste funktionerna. 

Klicka här för att se guiden »