PA-stöd

PA-stöd kompletterar Hogia Lön med flera användbara funktioner, som beräkning av retroaktiv lön inklusive lönerevision, samt övertidsjournal. Du får även tillgång till funktioner för beräkning av medeltimförtjänst och helglön. Tack vare automatiken i PA-stöd slipper du mycket manuellt och tidskrävande arbete då den är helt integrerad med Hogia Lön.

Beräkning av retroaktiv lön

Funktionen gör det möjligt att dels göra lönerevision och dels beräkna den retroaktiva lönen. Rutinen är uppbyggd i tre steg. I steg ett gör du lönerevisionen, antingen i krontal eller i procent. Du kan sedan justera värdena för respektive person. I steg två beräknar programmet den retroaktiva delen och i steg tre väljer du om du vill uppdatera anställdaregistret med de nya lönerna och löneberedningen med den retroaktiva delen.

Övertidsjournal

Rapporten underlättar för dig att hålla reda på hur mycket övertid inklusive komptid som de anställda har arbetat. Arbetsgivare är skyldiga att ha en övertidsjournal över samtliga anställda och den här rapporten uppfyller de kraven.

Medeltimförtjänst

Med PA-stöd beräknar du enkelt de anställdas genomsnittliga lön. Lägg in vilka anställda som beräkningen ska göras för, under vilken period och vilka lönearter som ska ligga till grund för beräkningen. Du kan också välja om anställdaregistret ska uppdateras direkt vid beräkningen.

Beräkning av helglön

Underlaget för beräkning av helglön är medeltimförtjänsten på tidlön och ackord. Ersättningen utgår vid röda dagar för timanställda där en röd dag innebär utebliven arbetsinkomst.
Beräkningen följer samma princip som för medeltimförtjänst och kompletteras på slutet med en uppräkning av snittarbetstid per dag för att få fram en dagsersättning.

Guidad tur i programmet

   

Vår guidade tur tar dig enkelt igenom programmet. Du får se hur enkelt arbetet i programmet fungerar. Vi viasr upp alla de viktigaste funktionerna. 

Klicka här för att se guiden »