Rätt Lön-online

Personal- och löneadministration är ett stort område med mycket regler och bestämmelser och det är naturligt att ibland tveka på vad som egentligen gäller. Tack vare vårt samarbete med Bonnier Utbildning kan vi nu erbjuda dig att söka svaren direkt från Hogia Lön.

Din uppslagsbok på Internet

Rätt Lön – online är en uppslagsbok på internet som bygger på den tryckta upplagan med samma namn. Rätt Lön innehåller cirka 500 sökord och samtliga baseras på information i inkomstskattelagen, skattebetalningslagen och på aktuell arbetsrätt. Beskattningskonsekvenser belyses ur såväl företagets som den anställdes perspektiv.

Förutom fakta får du konkreta råd, rekommendationer och anvisningar om hur löneadministration kan hanteras i såväl små som stora företag. Tjänsten vänder sig till dig som sköter löneadministrationen, arbetar som ekonomiassistent, personalassistent eller redovisningskonsult.

Rätt Lön - Online ditt självklara val!

Rätt Lön har skrivits av Kristina Karlén. Författaren har lång erfarenhet som konsult och lärare i löneadministration.