Säkrare inkassohantering

Hogia och Lindorff har inlett ett samarbete i syfte att erbjuda marknaden en stark helhetslösning inom ekonomi och inkassohantering. Genom en integrerad lösning kan kunder med Hogia Ekonomi-/Affärssystem hantera sina inkassoärenden elektroniskt via Lindorff. Från och med december är det möjligt att arbeta med Lindorffs tjänster genom Hogias programvaror.

Hanteringen av förfallna kundfakturor kommer att bli betydligt enklare för gemensamma företagskunder. Via Lindorff får varje företag en färdig rutin och kreditpolicy, vilket ger bättre förutsättningar att undvika kostsamma kreditförluster. I de fall kundfakturor förfallit till betalning finns integrerade möjligheter att direkt från Hogias ekonomiprogram använda sig av Lindorffs tjänster för påminnelser och inkassohantering. Det blir en smidigare hantering för ekonomen som både sparar tid och följer en standard vid hantering av den här typen av ärenden. Redan nu finns i Hogia Ekonomi en tjänst för inkassohantering som förstärker finanshanteringen av kundfakturor. Genom kopplingen kan valda fakturor skickas via Internet till Lindorff för vidare hantering.

Hogias kunder får genom Hogia Kundtorg tillgång till en kreditpolicy framtagen av Lindorffs experter. Rutiner är en förutsättning för att säkerställa intäkter och minimera riskerna för kreditförluster.

"Lindorff är en av marknadens främsta aktörer inom kredithantering och ett samarbete av detta slag ger nya och spännande möjligheter. Våra kunder får genom samarbetet tillgång till våra programvaror i kombination med väl utarbetade rutiner och mycket starka tjänster för kredithantering. Det ger en mycket stark helhet som ökar nyttan för alla våra gemensamma kunder", säger Martin Elvheim, bolagschef på Hogia Business Accounting Products AB.

För Lindorffs kunder öppnar sig en möjlighet att erbjuda Hogias ekonomiprodukter med integration till inkassotjänster. Därutöver har Hogia ett unikt helhetsutbud av programvaror inom HR, fastighet, transport och handel som kan utgöra en bred och djup helhet inom många branscher.

"Hogia är en av marknadens främsta aktörer vad gäller ekonomisystem och HR, där Lindorff redan idag har flera kunder gemensamt med Hogia. Vi är glada över att få samarbeta med Hogia och skapa mervärde för både nya och befintliga kunder", säger Fredrik Cedervall, partneransvarig på Lindorff Sverige AB.


För ytterligare information kontakta:
Bolagschef Martin Elvheim, Hogia Business Accounting Products, på tel. 0303-666 57 alt martin.elvheim@hogia.se  

Partneransvarig Fredrik Cedervall, Lindorff Sverige AB, på tel. 0760-28 52 20 alt fredrik.cedervall@lindorff.com


 
Hogia Business Accounting Products AB är ett företag i Hogia-gruppen. Hogia-gruppen grundades 1980 av Bert-Inge Hogsved, VD för Hogia-gruppen. Med programvaror som gemensam nämnare består Hogia-gruppen idag av ett 25-tal företag med sammanlagt 520 anställda i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien. Hogias verksamhetsområden är ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa programvaror, transportsystem och utbildning.

Lindorff är idag ett av de största företagen inom krav- och kredithanteringstjänster i Sverige. Lindorff grundades 1898 av Eynar Lindorff och kan se tillbaka på en över 110 år lång historia. Företaget har växt från att vara ett litet kontor i Norge till att bli en ledande Europeisk koncern som finns representerade i elva länder. Lindorff Sverige har över 200 anställda på våra kontor i Stockholm och Göteborg.