Socialt och etiskt ansvar

Det här gör vi för att skapa hållbara relationer till våra kunder, medarbetare och omvärld.     

  • Ända sedan starten 1980 har vi levt upp till vår jämställdhetsfilosofi: Hälften kvinnor och hälften män – på samtliga positioner.
  •  
  • Vi är Guldpartner till Universeum och djupt involverade i Next Up, som ger åttondeklassare möjlighet att få en bild av hur det är att jobba med IT genom att se och uppleva vad IT-företag gör, träffa dem som jobbar där och själva prova på att lösa verkliga problem.
  •  
  • Vi håller egna utbildningar inom yrkeshögskolan (YH) med Hogia Professional Services PA-konsulter som utbildare. Eleverna jobbar i Hogias system och får komma hit på praktik. Vi är med och formar utbildningarna så att eleverna får lära sig det marknaden efterfrågar inför framtiden.
  •  
  • Vi tar emot LIA-praktikanter (Lärande I Arbetslivet) och exjobbare från Chalmers datalinje.
  •  
  • Vi arbetar med Tekniksprånget, en eftergymnasial utbildning för avgångselever under 21 år som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning. Under en fyramånadersperiod erbjuds praktikanten en tidsbegränsad anställning med målet att inspirera fler ungdomar att söka ingenjörsutbildningar.