Hogia Affärssystem

Ett standardiserat system som främst passar större företag. Utvecklat för att hantera stora volymer och många samtidiga användare. Möjlighet till integration med andra system.

Hogia Ekonomi

Ett komplett och modernt ekonomisystem med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav.
  ÖVRIGA SYSTEM
Beslutsstöd
Bokslut
Kvalitetsanalys
Skatt
Kvalitetssäkrad Redovisning

Approval Manager     
Frigör resurser och sänk företagets kostnader med elektronisk fakturahantering och gör arbetet enklare för alla. Dessutom ökar säkerheten genom inbyggda kontroller så att inga fakturor betalas ut från ekonomisystemet utan att de först sakgranskas och attesteras.

Webbrapporter
Hogia Webbrapporter hjälper dig att kommunicera med dina medarbetare på ett mycket smidigt och tidsbesparande sätt och ger dina medarbetare tillgång till viktig information, dygnet runt.

Anläggning
Hogia Ekonomi har en fullt integrerad anläggningsredovisning som hjälper dig hålla ordning på företagets samtliga anläggningar och inventarier.

eInvoice
Hogias e-fakturalösning är integrerad i den miljö som du som användare känner igen dig bäst i, i faktureringsrutinen. Det innebär att du inte behöver en fristående lösning för e-faktura utan kan fortsätta att fakturera som vanligt.