Produktbild Hogia Approval Manager

Hogia Approval Manager

Frigör resurser och sänk företagets kostnader med elektronisk fakturahantering och gör arbetet enklare för alla. Dessutom ökar säkerheten genom inbyggda kontroller så att inga fakturor betalas ut från ekonomisystemet utan att de först sakgranskas och attesteras.

En del av Hogia Ekonomi/Affärssystem

Hogia Approval Manager är en del av Hogias ekonomi- och affärssystem , vilket underlättar både drift och underhåll. Den digitala informationen lagras direkt i ekonomisystemets databas, vilket innebär att den alltid finns tillgänglig och informationen följer automatiskt med i den ordinarie säkerhetskopieringen av företags databaser.

"Men det är väl inget för vårt lilla företag?" 

Den största MYTEN om elektronisk fakturahantering är att det bara är för väldigt stora företag. Det är helt felaktigt, de var bara först att ta steget. Sanningen idag är att vi har kunder som hanterar volymer mellan 300 och 45 000 fakturor per år. Elektronisk fakturahantering är alltså en lösning för ALLA företag, då man endast betalar för den volym man nyttjar.
En traditionell hantering av fakturor är kostsam och tidskrävande för såväl avsändare som mottagare. Med Hogias e-fakturalösning används elektroniska fakturor både för inkommande och utgående fakturor. Faktureringen blir därmed väldigt enkel, säker och effektiv samtidigt som du sparar tid, får lägre kostnader och minskar din miljöpåverkan.