Produktbild Hogia PBM Travel

Hogia PBM Travel

Vårt webbaserade reseräkningssystem Hogia PBM Travel är ett enkelt och lättillgängligt verktyg för att hantera reseräkningar. Resenären är snabbt igång med att göra sina egna reseräkningar tack vare tydliga instruktioner genom hela förloppet.

Reseräkningsystemet håller reda på traktamenten och ersättningsbelopp (Skatteverkets regler finns som standard), vilket garanterar korrekt utbetalning. Anställda hämtas enkelt från lönesystemet HogiaLön Plus.

Tack vare hantering via webben minimeras pappersåtgången vilket sparar både miljön och onödiga papperskostnader.

Hogia Credit card service

En unik molnlösning för import av korttransaktioner. Kopplingen gör överföringen snabb och säker för både företaget och den anställde. Hogia Credit card service ger dig möjlighet att få tillgång till dina kreditkorttransaktioner snabbt och enkelt i registrering av utlägg och representation i Hogia PBM Travel eller i Hogia Resa.

Hogia Credit card service ger dig många fördelar:

 • Hämtar dina transaktioner direkt in i programmet.
 • Minimerar orsaker till att fel ersättning betalas ut.
 • Utlandsresor importerar transaktionerna alltid i rätt valutakurs.
 • Dubbelarbete undviks i registreringen av reseräkningar.

  Användning av programmet tillsammans med import av transaktion ger kostands och tidsbesparingar i reseräkningsadministration.

 • Roller i Hogia PBM Travel

   Resenären
  • Har sin resa på webben, var han än befinner sig
  • Har alltid tillgång till sina reseräkningar och kan följa status i ersättning
   Chef
  • Attesterar på flera nivåer: delattest, attest och godkänd
  • Tillgängligheten via webben gör att chefen kan attestera även då medarbetarna är geografiskt utspridda
  • Här finns goda möjligheter till uppföljning och snabb återkoppling till resenären vid eventuellt ej godkänd reseräkning
   Administratören
  • Slipper dubbel arbete och minimerar felregistrering
  • Hogia Travel håller reda på rätt ersättning utifrån Skatteverket regler och företagets policy
  • Korrekta underlag ger bra rapporter och uppföljning
  • Integrationen med HogiaLön Plus förenklar och sparar tid