HogiaLön Plus

HogiaLön Plus är ett komplett och modernt lönesystem med branschanpassade och standardiserade grundregister som gör det lätt att starta upp och använda. Enkla rapportuttag gör det möjligt att på ett effektivt sätt ta ut rapporter och redovisningar som företagsledning, myndigheter, SCB med flera kräver.

Hogia Personal

Hogia Personal är ett heltäckande personalsystem, som ger en total överblick över de anställdas befattnings- och lönehistorik, LAS, kompetens med mera. Ett väl utvecklat behörighetssystem ger de rätta verktygen för såväl administratör som personalansvarig och VD. 

Hogia PBM Travel 

Vårt webbaserade reseräkningssystem Hogia PBM Travel är ett enkelt och lättillgängligt verktyg för att hantera reseräkningar. Resenären är snabbt igång med att göra sina egna reseräkningar tack vare tydliga instruktioner genom hela förloppet..
 

TRYGG OCH SÄKER START! 
Det är tryggt att byta till Hogias branschlösning för vård, omsorg och offentlig verksamhet. Vi hjälper dig hela vägen, så att du kommer igång snabbt och enkelt.


Vi ger dig:
• individuell konsultation
• behovsprövning
• trygg installation
• vägledning ända in i mål  

HogiaLön PBM

Hogia PBM (Hogia Personal Business Manager) är en portal som knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida - företagets startsida.

PBM Time & Attendance

Hogia PBM Time & Attendance är ett webbaserat tid- och avvikelsesystem till vårt lönesystem .Hogia PBM Time & Attendance hjälper dig att hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid för rapportering till lönesystemet.

PBM Time & Project 

Hogia PBM Time & Project är ett webbaserat försystem till ditt befintliga löne- och ekonomisystem. Rapportering till lönesystem samt ekonomisystem för fakturering och projektuppföljning sker i systemet. Vi hjälper dig att hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid. 

PBM Payslip/Salary Reports

Det är miljövänligt och prisvärt att skicka lönespecifikationer och rapporter via webben. Det går dessutom betydligt snabbare än att skicka dem med internposten eller via den ordinarie posthanteringen.