TransportEkonomi

Hogia TransportEkonomi är ett modernt ekonomisystem anpassat för Transportföretag, genom ett helintegrerat ekonomisystem med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav. Det generösa urvalet av rapporter, analyser och sökfunktioner ger dig rätt information för rätt tillfälle.

Men integrerad Elektronisk fakturahantering sköter du hela företagets fakturaflöde ifrån samma system, allt från attestering och återsökning av leverantörsfakturor till att fakturera era kunder. 

I programmet finner du integrerade funktioner för:

• Redovisning
• Leverantörsreskontra
• Kundreskontra
• Faktura/E-faktura
• Valutahantering

 

  Möjligheter
• Rapportcentral med länkar (drill-down) ner till verifikatnivå

• Anpassad för BgCom internetbetalning, med automatisk återläsning

• Möjlighet till elektronisk fakturering

• Forma din egen arbetsyta – lägg upp valfria favoritfunktioner

• Anpassningsbart behörighetssystem 

• Obegränsat antal bokföringsår
Vi erbjuder också ett antal tilläggsmoduler. Klicka på en modul i menyn till vänster för att läsa mer om den.

Hogia Anläggning

Hogia Ekonomi har en fullt integrerad anläggningsredovisning som hjälper dig hålla ordning på företagets samtliga anläggningar och inventarier.

Programmet har fullständig samordning med ekonomisystemet och har en bra avskrivningsdel för månadsvis planmässiga avskrivningar. Det hanterar också helt avskrivna samt leasade anläggningar. Anläggningsredovisningen har även en stark rapportdel där man kan skapa egna rapporter utifrån företagets anläggningar.

 

Undvik dubbelarbete

I den integrerade anläggningsredovisningen finns en koppling så du kan registrera in anläggningarna direkt från grundboken men det finns också möjlighet att avstå den kopplingen och registrera anläggningen manuellt.

 

Bildfunktion

Förutom alla de vanliga uppgifterna om anläggningen, kan du även koppla dokument exempelvis en ritning, ett fotografi eller en videoslinga. Du kan också ange försäkringsbolag försäkringsnummer stöldskyddsnummer tillverkningsnummer garantitid mm.
Anläggningsredovisningen gör dessutom att man följer bokföringslagen till punkt och pricka!