Hogia MobiLast

Ett öppet och flexibelt system som främjar din lönsamhet!
Hogia MobiLast är ett standardsystem som används av transportföretag för att boka, planera, fakturera och följa upp sina egna eller andras fordon. Systemet är uppbyggt av moduler som kan kombineras på olika sätt så att det passar för en lång rad olika verksamheter. Till vänster ser du ett urval av de tilläggsmoduler vi erbjuder. Klicka på en modul för att läsa mer om den.

 

Starka band till Hogias ekonomisystem

Naturligtvis går det att kombinera Hogias breda utbud av ekonomisystem med funktionerna i Hogia MobiLast. Du väljer ekonomisystem efter dina behov. Vi kan erbjuda allt från det avancerade Hogia Affärssystem till Hogia Ekonomi Compact Edition. Läs mer om våra ekonomisystem här »  

Bland våra kunder märks
 - Åkerier med fjärr- och distributionstrafik
 - Åkerier med utlandstrafik
 - Åkerier med speditionsverksamhet
 - Åkerier inom återvinning och avfall
 - Lastbilscentraler
 - Entrepenadföretag/Bygglogistik
 - Företag med egen eller inhyrd fordonsflotta

Hogia MobiLast är ett modernt system som bygger på en standardplattform från Microsoft. Hogia MobiLast har ett antal väl definierade gränssnitt, som används av våra partners för att kunna koppla ihop sina system med Hogia MobiLast. 

 

Ensam är inte stark!

Att kunna bygga en stark systemlösning med hjälp av kopplingar till andra system, är en nyckelfaktor i Hogia MobiLast. Vi har en öppenhet som gör att vi gärna ser att andra företag kopplar sina system till Hogia MobiLast. Det ska vara enkelt att koppla ihop systemen och det måste vara kostnadseffektivt för våra kunder. Därför lämnar vi gärna ut våra gränssnitt utan kostnad till våra partners.

Vi tror att öppna system, där kunden har frihet att välja inte bara mellan olika funktioner utan också vilka leverantörer man vill anlita, är framtiden.

"Vi försöker inte låsa in kunderna i systemen. Kunden får själv välja och kan självfallet också välja bort Hogia och köpa ett annat system. Det tvingar oss som leverantör att ständigt vara bäst på det vi sysslar med. Alla kunder, lika väl som leverantörer, drar fördelar av det här. Det är en utpräglad win/win-situation."
Bert-Inge Hogsved, koncernchef, Hogia-gruppen

 
TILLÄGGSMODULER
Hogia Dokumenthantering »
Hogia EkonomiPlus »
Hogia MobiLast Ekonomi »
Hogia Fraktsedelskanning »
Hogia G4 Resurskalender »
Hogia G4 Resursplanering »
Hogia Linjeöversikt »
Hogia Rutt och uppdrag »
Hogia SMS »
Hogia Transport Mobile »
Hogia Transportörswebb »