EXAKT RESEINFORMATION HOS ÖSTGÖTATRAFIKEN
Publicerad 171124
Sedan Östgötatrafiken förser sina resenärer med exakt reseinformation. Genom att resenären får veta bussens exakta position så har resenären en större möjlighet att förstå vad som händer och kan fatta beslut om sin fortsatta resa. Som ett led i att förbättra informationen till resenärerna har Östgötatrafiken infört ett molnbaserat realtidssystem för alla sina bussar och spårvagnar i hela länet. Totalt omfattas ca 300 bussar och 25 spårvagnar.  
  
 
 
  HOGIA NY ORDFÖRANDE I NATIONELLT FORUM FÖR E-FAKTURA
Publicerat 171124
Hogias expert inom elektronisk fakturahantering, Anna Elverheim, är ny ordförande i det nationella forum för e-faktura som drivs av Nätverket för elektroniska affärer (NEA). Forumet arbetar för att främja införandet av e-faktura i Sverige med målsättning om att majoriteten av all fakturering ska ske elektroniskt år 2020. För att lyckas krävs lagstiftning tillsammans med en bra IT-infrastruktur och stödjande informations- och utbildningsinsatser.
 
 
 
  FÖRSTA ALLT-I-ETT RESEAPP I NORGE 
Publicerad 171124
Sedan i juli har kollektivtrafikresenärer i Møre og Romsdal fått en förenklad vardag. FARA har i samarbete med DataGrafikk tagit fram en ny reseapp där man har samlat reseplanering, reseinformation och biljettköp i en och samma app.  
  
 
 
  HOGIA VANN DANSK MOLNORDER
Publicerat 170913
Movia har i samarbete med Hogia infört ett helt nytt sätt att hantera realtidsinformation till och från sina bussar. Det skapar nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i bussarna kan fördelas mellan trafikhuvudmannen och bussoperatörerna, vilket samlat sett medför större frihet och lägre kostnader.
 

 
 
  BÄTTRE SERVICE TILL BÅTBUSSRESENÄRER 
Publicerad 170904
Nu kan resenärerna med Karlstads båtbussar få förbättrad reseinformation med hjälp av ny teknik från Hogia. Informationen presenteras i Karlstadsbuss reseplanerare precis som för den vanliga busstrafiken.  
  
 
 
  SKANDINAVIENS STÖRSTA RORO HAMN SATSAR PÅ STANDARDISERADE GRÄNSSNITT 
Publicerat 171016
Trelleborgs Hamn har tillsammans med Hogia genomfört ett spännande projekt och implementerat Hogia Terminal API*, ett standardiserat gränssnitt för kommunikationen mellan olika system som används av hamnen och deras kunder. Vi är mycket nöjda med både implementationen och prestandan på integrationen, säger Mikael Simonsson IT-chef Trelleborgs Hamn.
 

 
 
  NY STANDARD FÖR MILJÖRAPPORTERING TESTAS 
Publicerad 170621
Det kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av hur stor miljöpåverkan vägtransporter har. Företagen använder egna metoder för uppföljning, som ofta består av manuella registreringar i efterhand. Nu testar branschen att använda standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer i kedjan. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut i ett pilotprojekt. Med Hogias system för transportplanering kan åkeriet nu enkelt se miljöuppföljning per utfört uppdrag.  
  
 
 
  NY TJÄNST FÖR BUSSFÖRARE UNDERLÄTTAR BYTEN
Publicerat 170621
Hogia lanserar en ny tjänst för kollektivtrafiken som gör bussförarnas radiosystem smartare. När en buss närmar sig en bytespunkt behöver inte föraren själv identifiera vilka de övriga anslutande bussarna är. Radiosystemet bildar automatiskt en kommunikationsgrupp med de bussar som befinner sig vid eller i närheten av bytespunkten och som lätt kan nås via anropsknappen. Stressen för förarna minskar och servicen till resenärerna ökar.
 

 
 
  UNGA TÄNKER KREATIVT OM FRAMTIDENS TRANSPORTER 
Publicerad 170621
Självkörande trafik utan utsläpp, tunnelbanesystem som går på vatten och transportsystem som drivs av fotosyntes. Det är några av idéerna som presenterades av uppfinningsrika ungdomar under tävlingen Framtida Transporter på Universeum.    
  
 
 
  HOGIA BYGGER FÖR 200 NYA MEDARBETARE
Publicerat 170621
Programvaruföretaget Hogia växer stadigt. De senaste åtta åren har antalet medarbetare ökat med 25 personer per år. Företaget räknar med att fortsätta växa i samma takt och investerar nu 160 miljoner kronor i en ny byggnad i Stenungsund som ska ge plats åt 200 personer, en ökning med 35 procent från dagens 550 medarbetare.
 

 
 
  RAKEL KOPPLAS TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN  
Publicerad 161129
Nu kan Hogia hjälpa kollektivtrafikbolag att effektivisera kommunikationen mellan trafikledningen och bussförarna genom att koppla trafikledningssystem till det nationella kommunikationssystemet Rakel. Därmed får busstrafiken ett användarvänligt och stabilt radiosystem och personalen får en tryggare arbetsmiljö med mindre stress.        
  
 
 
  TRAFIKOPERATÖRENS ROLL I FÖRÄNDRING
Publicerat 161129
TransitCloud är Hogias nya molnbaserade system för realtidsinformation inom kollektivtrafiken. Tack vare Internet of Things kan nu tekniken som förmedlar realtidsdata från och till bussar betydligt förenklas.    

 
 
  ENGELSKT REDERI TECKNAR AVTAL MED HOGIA 
Publicerad 161129
Isle of Scilly Steamship Group (ISSG) erbjuder passagerartrafik och godstransporter mellan fastlandet och Scillyöarna, 45 kilometer utanför Storbritanniens sydvästkust. Förutom passagerar- och fraktfartyg har företaget också ett eget flygbolag, Skybus. Nu har ISSG tecknat avtal med Hogia om att införa BOOKIT, Hogias boknings- och biljettsystem.    
  
 
 
  PAPPERSLÖST MED HOGIAS NYA TRANSPORTLÖSNING
Publicerat 161129
Hogias nya transportlösning möjliggör en helt papperslös administration av transportuppdrag. Lösningen digitaliserar hela flödet från order till faktura. 

 
 
  LONDON TESTAR FRAMTIDENS BUSSAR
Publicerad 160219
Hur kan IT bidra till att göra framtidens bussresande mer attraktivt och effektivt? Ett EU-projekt har startat som samlar företag och myndigheter från hela Europa för att besvara den frågan. Nu är tekniken redo att testas och Londons stadsbussar är först ut i ett fältprov.
  
 
 
  FÖRSLAG FRÅN FRAMTIDENS INGENJÖRER: STOCKHOLM-GÖTEBORG PÅ FEM MINUTER
Publicerat 160219
Vakuumtunnlar, vätgas och elektromagnetiska tåg. Snart kan du ta dig från Stockholm till Göteborg på fem minuter. Förslagen var många när tävlingen Framtida Transporter nyligen avgjordes på Universeum i Göteborg. 

 
 
  VAGGERYDS KOMBITERMINAL SKA VÄXA MED NYTT SYSTEM
Publicerad 160219
Vaggeryds kombiterminal trafikeras till och från Göteborgs hamn sex dagar i veckan med uppemot 650 meter långa tågset med kapacitet att transportera 88 TEUs (20-fots-container). Nu vill terminalen ha möjlighet att hantera ännu större godsvolymer.
  
 
 
  KUNDFÖRVÄRV KRÄVDE NYTT LOGISTIKSYSTEM
Publicerat 160219
När Logent fick rederiet CLdN som ny roro-kund krävde det nya samarbetet ett nytt IT-stöd för att kunna hantera import- och exportgodset vid hamnterminalen i Göteborg på ett effektivt och säkert sätt.

 
 
    SNABBARE OCH TYDLIGARE INFORMATION TILL ÖSTERGÖTLANDS RESENÄRER
Publicerad 160219
ÖstgötaTrafiken har installerat ett nytt trafikinformationssystem från Hogia och därmed kortat ned tiden det tar att förmedla uppgifter om störningar och avvikelser i trafiken till sina resenärer. Det nya systemet har också medfört ökad tydlighet i trafikmeddelandena, tack vare verktyg som gör att informationen kan uttryckas enhetligt och personoberoende.
  
 
 
  HOGIAS SYSTEM INFORMERAR BRITTISKA FÄRJERESENÄRER OM BÅDE FÄRJA OCH BUSS
Publicerat 151215
Passagerare som reser med färjerederiet Red Funnel Ferries kan nu ha koll på både färjeturer och anslutande bussar tack vare ett gemensamt informationssystem. Lösningen, som har utvecklats av Hogia, underlättar det dagliga resandet genom att förse passagerare med reseinformation från fler olika transportsätt i realtid, även om avvikelser eller avbrott skulle uppstå i trafiken.

 
 
  HOGIA SKAKAR HAND MED RIVERSIDE MARINE
Publicerad 151214
Hogia Ferry Systems har tecknat avtal med det australiensiska företaget Riverside Marine om att leverera det marknadsledande biljett- och bokningssystemet BOOKIT. Detta är Hogias första kund på den australiensiska marknaden.  
  
 
 
  RESENÄRER NÖJDA MED STOCKHOLMS UPPKOPPLADE BUSSAR
Publicerad 151214
Bussoperatören Keolis kör ett hundratal blå bussar i Stockholms innerstad som varje vecka har sammanlagt en miljon resenärer. Kundnöjdhet är en viktig parameter för att mäta hur väl kollektivtrafiken fungerar. För att öka nöjdheten bland sina resenärer valde Keolis att investera i störningsinformation, ett område som har fått sämst betyg i undersökningar. Efter att ha installerat ett system från Hogia i sina bussar som via skärmar ger resenärsinformation i realtid höjdes nöjdkundindex till 84 procent. 

 
 
  SKANDINAVIENS STÖRSTA RORO-TERMINAL SÄTTER MILJÖN FRÄMST 
Publicerad 151214
Trelleborg är en av de största färjehamnarna i Europa, med ett genomsnitt på 30 ankomster och avgångar per dag. Det är också Östersjöns största järnvägshamn vad gäller total godsvolym i ton. Det är en av anledningarna till att EU har valt ut Trelleborg som en så kallad corehamn i det europeiska TEN-T-nätverket. Trelleborgs Hamn siktar på att bli den mest miljösmarta hamnen i Östersjön och med hjälp av moderna IT-lösningar är den nu på väg att nå det målet.

 
 
  HOGIA-MEDARBETARE BELÖNAS FÖR UTVECKLING AV STANDARDER INOM KOLLEKTIVTRAFIK
Publicerad 151106
Ulf Bjersing har tilldelats utmärkelsen InformNorden IT Award 2015. Priset syftar till att främja tekniska lösningar som gör kollektivtrafiken effektivare och därmed mer attraktiv som färdmedel. Han belönas bland annat för sitt arbete med att utveckla standarder för kollektivtrafiksystem både i Norden och i Europa.

 
 
  HOGIA LEVERERAR TERMINALSYSTEM TILL STOCKHOLMS HAMNAR 
Publicerad 151106
Som en del av stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden bygger Stockholms Hamnar om i Värtahamnen. Hela hamnområdet ska delvis flyttas för att frigöra plats för nya stadskvarter. Den nya hamnen ska göras mer effektiv och säker. Hogia levererar terminalsystemet som ska sköta hanteringen av godstransporter.

 
 
  NORSK AFFÄR INOM MILJÖTRANSPORT
Publicerad 151106
Retura Sör-Tröndelag levererar miljötransporter och samlar in och återvinner alla typer av avfall från näringslivet. Företaget har nu investerat i Unicon, ett logistiksystem från Hogia, som ska förenkla och effektivisera transporten och administrationen av miljöbehållare och containrar.

 
 
  LOKALA ENTREPRENÖRER GYNNAS AV SAMORDNADE TRANSPORTER
Publicerad 151106
Kommuner som samordnar sina transporter har minskat sin klimatpåverkan, ökat trafiksäkerheten runt skolor och har kunnat engagera mindre, lokala leverantörer. Fler kommuner borde arbeta efter den här modellen menar Anna Andreasson, affärsutvecklare inom transportområdet på Hogia.
 
 
 
  HUR SER KOLLEKTIVTRAFIKEN UT 2025?
Publicerad 151106
Stockholm växer med ett Uddevalla om året. Hur kommer kollektivtrafiken att se ut i Stockholm? Hur kommer den att utvecklas i glesbygd där avstånden är stora och antalet människor är färre? Jonatan Hansson, marknads- och försäljningschef på Hogia Public Transport Systems delar med sig av sina tankar efter en konferens om kollektivtrafikens framtid.

 
 
  FÖRBÄTTRAD RESENÄRSINFORMATION I NORSKA MÖRE OG ROMSDAL
Publicerad 151106
I det norska länet Möre og Romsdal vill man skapa ett gemensamt transportsystem som inkluderar alla transportslag såsom färjor, flyg, bussar och annan vägtrafik. Målet är att kunna erbjuda resenären information sömlöst, det vill säga där informationen från alla transportslagen inom transportsystemet är integrerad. Som ett led i det tog man hjälp av Hogias system för resenärsinformation.

 

Vill du ha mer information, tveka inte att kontakta oss på
transportsystems@hogia.se , Tel. 0303-666 00
För pressfrågor kontakta Emma Soovik, emma.soovik@hogia.se , Tel.0303-662 91
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!