Användarträff – Hogia Ekonomi/Affärssystem, Hogia Approval Manager och Hogia eInvoice

Anmäl dig till vår digitala användarträff 10 december.

Agenda

09:00-09:10

Inledning

09:10-09:50

Nyheter och tips i Hogia Ekonomi/Hogia Affärssystem

09:50-10:05

Bensträckare

10:05-11:00

Hogia eInvoice – Nyheter och tips där vi bland annat visar hur du kan få dina flöden helt elektroniska

11:00-11:10

Bensträckare

11:10-12:00

Nyheter och tips i Hogia Approval Manager

12:00-13:00

Lunchpaus

13:00-14:15

Föreläsning av Mikael Hollsten, läs mer om innehållet nedan

14:15-14:30

Bensträckare

14:30-15:00

Summering av dagen

inklusive frågestund i digitala rum kring ekonomi- och affärssystemet samt Hogia eInvoice och Hogia Approval Manager