Hållbar IT

12.32
Planeringsmöte
12.32
Planeringsmöte

Hållbarhetstänk i varje led

Den ökande digitaliseringen bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Miljöpåverkan minskar, företag kan öka sin effektivitet och sänka kostnader.

IT-produkter för ett hållbart företagande

Vi utvecklar IT-produkter som hjälper våra kunder att agera mer hållbart, till exempel:

  • IT-stöd för elektronisk hantering av fakturor. Det ger kunden ett effektivt fakturaflöde med ökad säkerhet och minsta möjliga manuella hantering. Dessutom minskar det pappersförbrukningen.   
  • Molntjänster som gör att kunden har tillgång till tjänsterna direkt via webbläsaren, var man än befinner sig. Kunden slipper att investera i egna servrar, vilket ger mindre energiförbrukning och färre hårdvaror i bruk. Vi kan garantera en hög IT-säkerhet och säker lagring av all data.
  • System för transportplanering, som hjälper våra kunder att bättre planera sina transportuppdrag. Bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp minskar. Slitage på både fordon och vägar minskar.
  • System för kollektivtrafik, som förser resenärer med information om sin resa i realtid. Det underlättar det kollektiva resandet och bidrar till att fler ser det som ett realistiskt alternativ till bilpendling.