Meddelande till våra kunder med anledning av coronaviruset

Hogia har en viktig uppgift i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för att skydda våra medarbetare och även kunder, partners och övriga intressenter. Som en följd av smittorisken för coronaviruset (COVID-19), i Sverige och globalt, har vi vidtagit en rad försiktighetsåtgärder.

Vi har en krisledningsgrupp som håller sig löpande informerad om det aktuella läget med hjälp av den information som utgår från svenska myndigheter såsom Smittskydd, UD och Folkhälsomyndigheten. Samtliga våra kontor förblir öppna, men vi har infört utökade städrutiner med desinficering i syfte att minimera risken för att bakterier och virus får fäste. Vi har även justerat ventilationen och höjt luftfuktigheten för att ytterligare minimera risken för överlevnad och spridning av virus.

Vi informerar våra medarbetare om vad man kan göra för att skydda sig själv och i förlängningen våra intressenter, såsom ökad rengöring och desinficering av händer, och minskad fysisk kontakt. 
Vi tillåter inte tjänsteresor till riskområden. Även övriga tjänsteresor är i nuläget begränsade. Vi har även infört åtgärder kopplade till de fall då våra medarbetare reser privat.

Vi bedömer i nuläget att vår verksamhet kan fortgå som vanligt även om våra medarbetare skulle behöva arbeta hemifrån eller om en stor andel skulle bli sjuka. För att säkerställa att Hogia kan fungera som vanligt om många av våra medarbetare behöver arbeta hemma under en längre tid har vi undersökt hur vi kan bibehålla samma tekniska prestanda och säkerhet som i normala fall, och vidtagit nödvändiga åtgärder. Vår supportorganisation kan arbeta hemifrån utan förlust av effektivitet. Vi är beredda att serva våra kunder med full kapacitet, oavsett var arbetet sker. Om de globala förhållandena förvärras är vi övertygade om att vi snabbt kan svara på en förändrad situation och minimera effekterna på vår verksamhet och eventuella störningar för våra kunder.

Våra tankar går till dem som har drabbats av viruset och känner stor tacksamhet gentemot dem som arbetar för att bekämpa det.

Tack för ditt förtroende och för att du har valt Hogia som leverantör. Vi är fullt beredda att ta oss genom dessa omständigheter på bästa sätt.