Bra tips inför lönesamtalet

Publicerad: 2021-03-19 | Uppdaterad: 2021-10-20

Innehåll

Ett lönesamtal ska ske en gång om året men det förutsätter att det har funnits en dialog kring prestation och resultat i tidigare samtal. Madeleine Nordqvist, lönechef på Hogia, delar med sig av sina råd om vad man bör tänka på för att få till ett bra lönesamtal.

För Madeleine Nordqvist är den ena dagen inte den andra lik på Hogia. Madeleine arbetar som lönechef och ansvarar för Hogias lönerevisionsprocess. För att en lönerevisionsprocess ska fungera måste det ske en kontinuerlig dialog kring mål, förväntningar, krav och uppnådda resultat mellan chef och medarbetare under hela året. När lönerevisionsprocessen fungerar och dialogen är en naturlig del av vardagen, blir de goda resultaten och verksamhetsutveckling ett faktum, menar Madeleine.

– Den nya lönen ska inte komma som en överraskning utan istället som en bekräftelse på den dialog som skett under året mellan chef och medarbetare.

Fördel med lönekriterier

Det kan ta lång tid att implementera en ny lönerevisionsprocess i en organisation. Därför, menar Madeleine att det är viktigt att från början ta fram bra lönekriterier som stämmer väl in och passar verksamheten. När lönekriterierna är på plats och förankrade i verksamheten underlättar de för en chef att bedöma medarbetarna på ett mer konsekvent och rättvist sätt och de hjälper till att tydliggöra vad som påverkar en lönehöjning.

Lönekriterier visar vilka kompetenser, prestationer och resultat som är viktiga och vad som ska premieras då lönen sätts. På Hogia har vi också tagit fram en bedömningsnyckel där vi har kopplat lönekriterierna till olika bedömningsnivåer. Den hjälper cheferna att differentiera lönerna. Vi har haft individuell lönesättning under många år i våra löneavtal. Men vi ser fortfarande att det kan vara svårt att differentiera lönerna, här krävs det lite mod från chefernas sida.

Ett bra lönesamtal

Det viktigaste inför lönesamtalet är alltid att vara väl förberedd. Medarbetaren ska ha tänkt igenom hur arbetsinsatsen har sett ut under året. Chefen ska ha gjort en bedömning av medarbetarens prestation i förhållande till uppsatta mål och med hjälp av företagets lönekriterier.

– Du som chef är ”bärare” av löneprocessen. Ett starkt ledarskap är centralt i denna process och även i lönesamtalet. Lönesamtalet upplevs ofta som den svåraste delen i löneprocessen.

Råd till chefen inför lönesamtalet
Om du som chef är väl förberedd inför lönesamtalet signalerar respekt till medarbetaren och att du tar samtalet på allvar. Du ska också vara tydlig med vad som behöver förändras och utvecklas för att påverka framtida löneutveckling. Var ärlig, tydlig och rak, det gäller även om medarbetaren inte har uppfyllt sina mål eller presterat utifrån dina förväntningar. Sammanfatta vad medarbetaren gjort som är bra och vad som kan förbättras och utvecklas.

Råd till medarbetaren inför lönesamtalet
Även du som medarbetare bör vara väl förberedd inför lönesamtalet. Lönesamtalet ska vara en dialog där du har möjlighet att berätta vad du har lyckats och bidragit med under året.

– Finns det lönekriterier kan du som medarbetare själv utifrån dem uppskatta hur väl du uppfyller kriterierna. Det kan underlätta, och medföra en bra och konstruktiv dialog med din chef.

Ett annat tips är att du under lönesamtalet tar upp den positiva feedback du har fått från andra, till exempel kollegor, kunder eller av chefen själv. Skriv ner de saker som du har gjort bra på en lista, och fyll på listan hela året så är den klar inför lönesamtalet.

 
Konkreta frågor att svara på inför lönesamtalet

Till dig som är chef: 

  • Vad kom vi fram till under medarbetarsamtalet och efterföljande samtal som vi har haft?
  • Har medarbetaren levt upp till sitt uppdrag utifrån våra lönekriterier och uppfyllt sina mål?
  • Hur dina motiveringar och argument ser ut och vad de grundar sig på?

Till dig som är anställd: 

  • Hur har du presterat utifrån företagets lönekriterier och uppställda mål?
  • Gör du ett bra jobb? Hur arbetar du med ständiga förbättringar och hur bidrar du till verksamhetens utveckling?
  • Vet din chef om vad du gör och hur bra du gör det?

Motiverade medarbetare ger bäst resultat

Madeleine poängterar att det är viktigt att man har en god relation till sin chef och att man alltid respekterar varandra. Om man som chef investerar tid tillsammans med sin medarbetare, bidrar det till att medarbetaren känner sig sedd och bekräftad.

– Vi vet att motiverade och engagerade medarbetare når bäst resultat och det tycker jag ska vara utgångspunkten i vår lönerevisionsprocess. Det handlar inte bara om kronor och ören utan det finns också andra viktiga värden som en lönerevisionsprocess för med sig. Att man genom samtalen känner sig sedd, hörd och uppmärksammad är viktigt. Då får vi oftast motiverade medarbetare som vill utvecklas och nå bra resultat. Motivation är nyckeln till framgång, avslutar Madeleine.

Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Med rätt system förenklas lönehanteringen

Ida Sandqvist på Laitis berättar om hur ett nytt system förenklade lönearbetet och gav henne tid över till annat.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Undvik tidspress i lönearbetet, skaffa bättre rutiner.

Bättre rutiner ger dig som löneadministratör minskad stress.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ser trenderna inom HR- och löneområdet ut 2021?

Hogias HR-experter, Erik Douglasson och Sara Janson, ger dig sina trendspaningar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Mycket humor och bra självledarskap ger stora framgångar

Micaela Olsson, Årets lönekonsult 2019, berättar om hur man når framgångar genom självledarskap och mycket humor.

Läs mer