Hogia utses till Karriärföretag 2021

För andra året i rad har vi på Hogia utsetts av Karriärföretagen till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Juryn lyfter fram det långsiktiga och kvalitativa arbete som har gjorts för att stärka Hogias attraktionskraft. 

Sedan 2011 granskar Karriärföretagen Sveriges ledande företag och organisationer i jakt på de som erbjuder bäst karriär- och utvecklingsmöjligheter. I år var Hogia återigen en av de 100 utvalda.
– Det betyder så klart väldigt mycket för oss. Att vi fått samma utmärkelse två år i rad visar också på vår långsiktighet. Under många år har vi arbetat fokuserat med att lyfta karriärmöjligheterna inom företaget, säger Hanne Stolt Wannebo, Hogias HR-chef.
Hogia har sedan starten 1980 varit ett IT-företag som har legat i framkant vad gäller utveckling och teknik. På 40 år har vi växt till en koncern med 30 bolag och 650 anställda, och med ett produktutbud som täcker alltifrån affärslösningar som lönesystem, till transportlösningar inom kollektivtrafiken. 

Karriärföretag

Hogiagruppens bredd öppnar stora möjligheter för medarbetarna att utvecklas och göra karriär inom olika branscher. Men i den stenhårda konkurrensen om unga talanger blir arbetsgivarnas mjuka värden allt viktigare. Sedan flera år satsar vi stort på hälsa och välmående inom ramen för en särskild satsning med namnet I Hälsans Tecken.
– Hälsa hänger också ihop med hållbarhet och det är ett perspektiv som attraherar många i den unga generationen. Hälsosatsningen skapar också en fin gemenskap mellan kollegorna. På Hogia har vi en egen hälso-coach, lunchträning varje dag, flera olika idrottsföreningar och en kör, säger Hanne Stolt Wannebo. 
Ett annat kännetecken för Hogia som hon gärna vill framhålla är den jämna könsfördelningen mellan de anställda. 
– Ända sedan starten 1980 har vi haft lika många kvinnor som män bland våra anställda, även på chefsnivå. Det är en av våra främsta styrkor, säger Hanne Stolt Wannebo.

Juryns motivering att utnämna Hogia till Karriärföretag 2021 lyder:
”Detta företag har ett mycket långsiktigt och kvalitativt arbete med attraktionsfrågorna. Marknad/Kommunikation och HR samverkar på ett unikt sätt vilket skapar starka och hållbara resultat och attraktion.
I arbetet speglas en bred bild för talangerna av detta spännande företag som har entreprenörsandan väl i förvar. Vi tycker därför att denna arbetsgivare på många vis är en förebild.”