Meddelande till våra kunder med anledning av coronaviruset

Hogia har en viktig uppgift i att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för att skydda våra medarbetare och även kunder, partners och övriga intressenter. Som en följd av den pågående coronapandemin har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer efterlevs.

Vi har sedan mars 2020 vår krisgrupp aktiverad. Den håller sig löpande informerad om det aktuella läget med hjälp av den information som utgår från svenska myndigheter såsom Smittskydd, UD och Folkhälsomyndigheten. Vi informerar löpande våra medarbetare om vad man kan göra för att skydda sig själv och i förlängningen våra intressenter, såsom ökad rengöring och desinficering av händer, samt minskad fysisk kontakt. 

Vårt huvudkontor i Stenungsund har förblivit öppet, men vi har infört utökade städrutiner med desinficering i syfte att minimera risken för att bakterier och virus får fäste. Vi har även justerat ventilationen och höjt luftfuktigheten för att ytterligare minimera risken för spridning av virus. Vi har vidtagit åtgärder för att underlätta för våra medarbetare att hålla avstånd på arbetsplatsen, genom markeringar i golvet och utglesning av sittplatser i konferens- och lunchrum.

Sedan november arbetar huvuddelen av våra medarbetare hemifrån. Inga tjänsteresor eller fysiska kundmöten sker. Vi har även infört åtgärder kopplade till de fall då våra medarbetare reser privat. Alla medarbetare har tillgång till den tekniska utrustning som behövs för att kunna hålla digitala möten. På så sätt kan vi hålla samma höga tillgänglighet till våra kunder som tidigare.

Vi har kontinuitetsplaner på plats för att säkerställa att vår verksamhet kan fortgå som vanligt även om majoriteten av våra medarbetare behöver arbeta hemifrån eller om en stor andel skulle bli sjuka. Vår supportorganisation kan arbeta hemifrån utan förlust av effektivitet. Vi är beredda att serva våra kunder med full kapacitet, oavsett var arbetet sker. 
Våra tankar går till dem som har drabbats av viruset och känner stor tacksamhet gentemot dem som arbetar för att bekämpa det.

Tack för ditt förtroende och för att du har valt Hogia som leverantör. Vi är fullt beredda att ta oss genom dessa omständigheter på bästa sätt.